Create Invoice

EPIC-Securities - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EPIC-Securities
Status Destroyed
PIN 31377505
Date create 18 August 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EPIC-Securities
Štefánikova 14
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377505
 • Registered seat: EPIC-Securities, Štefánikova 14, 81105, Bratislava
 • Date create: 18 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.08.1996Noví spoločníci:
   EPIC, Ges. m.b.H. Viedeň Rakúsko
   Zrušené obchodné meno:
   EPIC-Securities, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností súvisiacich s úschovou, správou a uložením cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Ges. m.b.H. Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Krištofič ul.M.Sch. Trnavského 20 Bratislava
   13.08.1996Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Ges. m.b.H. Viedeň Rakúsko
   18.10.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   20.12.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1994Nové obchodné meno:
   EPIC-Securities, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností súvisiacich s úschovou, správou a uložením cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   Noví spoločníci:
   EPIC, Ges. m.b.H. Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Krištofič ul.M.Sch. Trnavského 20 Bratislava