Create Invoice

Príspevkový investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Príspevkový investičný fond
Status Destroyed
PIN 31377572
Date create 19 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Príspevkový investičný fond
Dúbravská cesta 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377572
 • Registered seat: Príspevkový investičný fond, Dúbravská cesta 2, Bratislava
 • Date create: 19 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.03.1998Zrušené obchodné meno:
   Príspevkový investičný fond, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov od obyvateľstva a ich použitie na získavanie akcií privatizovaných subjektov v rámci 2. vlny kupónovej privatizácie na Slovensku, ako aj obhospodarovanie takto získaných akcií a ďalšie formy kolektívneho investovania podľa zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   činnosti bezprostredne súvisiace s činnosťou uvedenou v predchádzajúcou odseku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jana Bagarová Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Ingrid Cabadajová Na kopci 19 Bratislava
   Ing. arch. Zuzana Dudáková J. Smreka 10 Bratislava
   24.11.1995Nové obchodné meno:
   Príspevkový investičný fond, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Bagarová Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Ingrid Cabadajová Na kopci 19 Bratislava
   Ing. arch. Zuzana Dudáková J. Smreka 10 Bratislava
   23.11.1995Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT INVESTIČNÝ FOND, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Brňák Orechový sad 6 Nové Zámky
   Ing. Jozef Gašparík Gallayova 37 Bratislava
   Ing. Jana Peťková Jašíková 20 Bratislava
   19.08.1994Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT INVESTIČNÝ FOND, a.s.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov od obyvateľstva a ich použitie na získavanie akcií privatizovaných subjektov v rámci 2. vlny kupónovej privatizácie na Slovensku, ako aj obhospodarovanie takto získaných akcií a ďalšie formy kolektívneho investovania podľa zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   činnosti bezprostredne súvisiace s činnosťou uvedenou v predchádzajúcou odseku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Boris Brňák Orechový sad 6 Nové Zámky
   Ing. Jozef Gašparík Gallayova 37 Bratislava
   Ing. Jana Peťková Jašíková 20 Bratislava