Create Invoice

Panmedia Western - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name Panmedia Western
PIN 31377734
TIN 2020334019
VAT number SK2020334019
Date create 18 August 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Panmedia Western
Mlynské Luhy 86A
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 917 363 €
Profit 80 885 €
Capital 1 236 602 €
Own capital 153 186 €
Contact Information
Email panmedia@panmedia.sk
Phone(s) 0259207632, 0259207673, 0259207611, 0259207631
Fax(es) 0259207673, 0259207611
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,504,795
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 14,832
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 308
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 308
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 14,524
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,271
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,253
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,372
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 43
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 43
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 11,485
8. Deferred tax asset (481A) 11,485
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,261,189
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,261,189
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,261,189
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 203,655
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,342
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 200,313
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,591
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,590
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,504,795
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 234,070
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,279
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,279
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,978
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,978
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 135,928
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 195,542
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -59,614
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,885
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,270,353
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,281
9. Liabilities from social fund (472) 1,281
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 2,706
2. Other provisions (459A, 45X) 2,706
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,199,626
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 829,097
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,097
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 304,462
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15,892
7. Liabilities from social insurance (336) 10,921
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,254
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 66,740
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 18,947
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,793
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 372
4. Deferred income short-term (384A) 372
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,917,089
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,917,363
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,917,089
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,803,935
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,699
D. Services (účtová group of 51) 4,422,985
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 311,397
E.1. Wages and salaries (521, 522) 235,593
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 69,155
4. Social expenses (527, 528) 6,649
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 487
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27,014
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27,014
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 31,546
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,807
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,428
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,405
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,789
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 27
2. Other interest income (662A) 27
XII. Foreign exchange gains (663) 1,762
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,241
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 507
2. Other expense (562A) 507
O. Exchange rate losses (563) 2,156
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,578
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,452
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,976
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 29,091
R.1. Income tax expense current (591, 595) 42,493
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -13,402
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 80,885
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31377734 TIN: 2020334019 VAT number: SK2020334019
 • Registered seat: Panmedia Western, Mlynské Luhy 86A, 82105, Bratislava
 • Date create: 18 August 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Katarína Štefániková Borovicová 1133/24 Lozorno 900 55 05.03.2001
  Marek Pajtáš Nemocničná ul. 659/4 Galanta 924 01 23.06.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Katarína Štefániková 2 756 € (20.8%) Borovicová 26 Lozorno 900 55
  Jozef Červeň 2 556 € (19.2%) Vajnorská 44 Bratislava 831 03
  Marek Pajtáš 1 660 € (12.5%) Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
  Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH 6 307 € (47.5%) Wien 1060 Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.08.2010Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 86A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   25.08.2010Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   30.10.2007Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   29.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálnych programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   vedenie účtovníctva
   poradenské služby v oblasti hardwaru
   činnosť podnikateľských, účtovných a organizačných poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií, prieskum trhu a ich následné spracovanie
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Jozef Červeň Vajnorská 44 Bratislava 831 03
   Marek Pajtáš Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   19.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   18.05.2004Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   17.05.2004Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   05.03.2001Nové sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   Panmedia Western, s.r.o.
   23.05.1999Zrušené obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   18.04.1998Noví spoločníci:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   17.04.1998Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   03.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   27.10.1997Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   20.06.1997Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   19.06.1997Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Zrušeny spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti reklamy, reklamné služby a reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1994Nové obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava