Create Invoice

Prvá Bratislavská - investičná akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Prvá Bratislavská - investičná akciová
Status Destroyed
PIN 31377840
Date create 22 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Prvá Bratislavská - investičná akciová
Pribinova 25
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377840
 • Registered seat: Prvá Bratislavská - investičná akciová, Pribinova 25, 82109, Bratislava
 • Date create: 22 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičná akciová spoločnosť v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   činnosti bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním
   správa investičných a podielových fondov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kováč - likvidátor Šumavská 36 Bratislava
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičná akciová spoločnosť v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kováč - likvidátor Šumavská 36 Bratislava
   20.04.1997Zrušené obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičná akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Baranovič Gercenova 19 Bratislava
   Marta Sikeľová Tulská 12/24 Žilina
   Ing. Milan Tomašovič Západný rad 31 Bratislava
   22.08.1994Nové obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   činnosti bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním
   správa investičných a podielových fondov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Baranovič Gercenova 19 Bratislava
   Marta Sikeľová Tulská 12/24 Žilina
   Ing. Milan Tomašovič Západný rad 31 Bratislava