Create Invoice

CORNER SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CORNER SK
PIN 31377971
TIN 2020303087
VAT number SK2020303087
Date create 24 August 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CORNER SK
Krížna 12
81107
Bratislava
Financial information
Sales and income 9 286 096 €
Profit 9 531 €
Capital 5 120 602 €
Own capital 860 404 €
Contact Information
Email corner@corner.sk
Website http://www.corner.sk
Phone(s) +421245527661
Fax(es) 0245526406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,087,939
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 968,779
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 92,856
2. Software (013) - /073, 091A/ 41,302
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 51,554
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 875,923
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 873,355
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 2,568
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,075,393
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,385,817
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,749
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,354,509
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 1,559
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 12,255
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 6,644
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,644
8. Deferred tax asset (481A) 5,611
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,532,504
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,466,556
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466,556
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,206
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,742
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 144,817
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 10,835
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 133,982
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 43,767
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15,267
4. Accrued income short-term (385A) 28,500
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,087,939
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 869,935
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,672
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,672
A.III. Other capital funds (413) 463,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 240
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 240
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 390,492
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 596,104
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -205,612
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,531
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,207,326
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 323,149
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 108,598
9. Liabilities from social fund (472) 4,241
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 150,870
12. Deferred tax liability (481A) 59,440
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 56,779
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,211,142
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,832,780
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,832,780
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,297
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 48,995
7. Liabilities from social insurance (336) 38,064
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 144,654
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 111,352
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 55,834
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 45,758
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,076
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,560,422
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 10,678
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,483
3. Deferred revenue long-term (384A) 4,578
4. Deferred income short-term (384A) 4,617
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,052,739
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,286,096
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 8,719,122
III. Revenues from sale of services (602, 606) 333,617
V. Activation (účtová a group of 62) 51,554
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 116,562
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,241
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,178,025
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 6,179,204
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 250,526
D. Services (účtová group of 51) 1,070,334
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,202,455
E.1. Wages and salaries (521, 522) 879,063
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 293,672
4. Social expenses (527, 528) 29,720
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,624
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 314,910
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 314,910
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 104,155
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 8,094
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,723
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 108,071
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,604,229
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
XII. Foreign exchange gains (663) 134
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,068
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 65,192
2. Other expense (562A) 65,192
O. Exchange rate losses (563) 2,456
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 35,420
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -102,930
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,141
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -4,390
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -7,271
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,531
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377971 TIN: 2020303087 VAT number: SK2020303087
 • Registered seat: CORNER SK, Krížna 12, 81107, Bratislava
 • Date create: 24 August 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 24.08.1994
  Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 24.08.1994
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Andrea Chládeková 3 336 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  Ing. Július Chládek 3 336 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.09.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   14.02.2012Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   13.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj trovaru voľnej živnosti
   26.01.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamné a marketingové služby
   30.12.2010Nové predmety činnosti:
   opravy vyhradených technických zariadení elektrických
   20.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   23.10.2009Nové obchodné meno:
   CORNER SK spol. s r.o.
   22.10.2009Zrušené obchodné meno:
   "CORNER SK spol. s r.o."
   18.10.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, prenájom zariadení na prípravu nápojov a chladiarenských zariadení
   prevádzkovanie skladov, okrem skladov verejných
   organizovanie kultúrno - spoločenských, športových podujatí
   organizovanie výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   17.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   24.08.1994Nové obchodné meno:
   "CORNER SK spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Krížna 12 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   výroba a požičiavanie dekoratívnych predmetov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj trovaru voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08