Create Invoice

Royal Invest Consulting - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Royal Invest Consulting
PIN 31378048
TIN 2020412625
VAT number SK2020412625
Date create 25 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Royal Invest Consulting
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 893 736 €
Profit 802 644 €
Capital 7 441 366 €
Own capital 2 192 706 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,370,835
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,271,977
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 815,322
A.II.1. Land (031) - /092A/ 715,513
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,080
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 18
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 96,711
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 5,456,655
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,976,522
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 2,480,133
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 314
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 314
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 109,153
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109,153
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 932,343
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 29,436
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,436
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 276,261
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 626,646
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 52,583
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 783
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 51,800
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,465
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 55
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,410
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,370,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,408,727
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 56,440
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 56,440
A.III. Other capital funds (413) 29,450
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 11,288
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 11,288
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 861,450
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 753,706
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 107,744
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 647,455
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 647,455
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 802,644
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,962,096
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,822,749
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 2,603,913
9. Liabilities from social fund (472) 684
12. Deferred tax liability (481A) 218,152
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,097,573
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 8,332
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,332
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 523,333
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,488,343
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 17,032
7. Liabilities from social insurance (336) 14,715
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,314
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,504
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 39,949
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 39,949
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,825
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 12
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 893,736
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 893,736
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 95
III. Revenues from sale of services (602, 606) 883,388
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,328
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 801,287
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 79
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 17,215
D. Services (účtová group of 51) 110,876
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 608,565
E.1. Wages and salaries (521, 522) 303,032
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 199,200
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 93,635
4. Social expenses (527, 528) 12,698
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,538
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 37,306
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 37,306
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 3,411
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,297
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,449
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,313
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 744,172
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 743,385
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 734,979
3. Other income from securities and shares (665A) 8,406
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 787
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 13
2. Other interest income (662A) 774
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,101
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 8,769
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 8,769
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,332
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 734,071
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 826,520
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 23,876
R.1. Income tax expense current (591, 595) 21,044
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 2,832
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 802,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378048 TIN: 2020412625 VAT number: SK2020412625
 • Registered seat: Royal Invest Consulting, Stará Vajnorská 9, 83104, Bratislava
 • Date create: 25 August 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Stanislav Strapek predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 07.08.2013
  Ing. Igor Ormandy člen Baltská 9 Bratislava 821 07 15.01.2015
  RNDr. Ľubomír Bača člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 15.01.2015
  Ing. Boris Rosskopf člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 15.01.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.03.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04
   20.03.2015Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   22.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy - člen Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.2015
   RNDr. Ľubomír Bača - člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 15.01.2015
   Ing. Boris Rosskopf - člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.2015
   21.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   20.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Strapek - predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   19.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   01.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   30.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   28.12.2004Nové predmety činnosti:
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   25.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004
   23.03.2004Nové obchodné meno:
   Royal Invest Consulting, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004