Create Invoice

KREDO BROKERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KREDO BROKERS
Status Destroyed
PIN 31378161
Date create 25 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KREDO BROKERS
Vysoká 20
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378161
 • Registered seat: KREDO BROKERS, Vysoká 20, Bratislava
 • Date create: 25 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.08.1995Zrušené obchodné meno:
   KREDO BROKERS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 20 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný a cudzí účet
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   poskytovanie služieb na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Brindzík - predseda predstavenstva Fedinova 2 Bratislava
   Jaroslav Paulický Hanulova 11 Bratislava
   Ing. Mária Tosecká - riaditeľ Sibírska 35 Bratislava
   25.08.1994Nové obchodné meno:
   KREDO BROKERS a.s.
   Nové sidlo:
   Vysoká 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný a cudzí účet
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   poskytovanie služieb na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Brindzík - predseda predstavenstva Fedinova 2 Bratislava
   Jaroslav Paulický Hanulova 11 Bratislava
   Ing. Mária Tosecká - riaditeľ Sibírska 35 Bratislava