Create Invoice

PODUNAJSKÝ investičný fond, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PODUNAJSKÝ investičný fond, Bratislava
Status Destroyed
PIN 31378170
Date create 30 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PODUNAJSKÝ investičný fond, Bratislava
Dunajská 4-6
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378170
 • Registered seat: PODUNAJSKÝ investičný fond, Bratislava, Dunajská 4-6, 81108, Bratislava
 • Date create: 30 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.09.2007Zrušené obchodné meno:
   PODUNAJSKÝ investičný fond, a.s. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov t.j. činnosť spočívajúca v
   zhromažďovaní peňažných prostriedkov
   investovaní peňažných prostriedkov do:
   cenných papierov
   nákupu nehnuteľností
   nákupu hnuteľných vecí
   vkladov podľa zmlúv o tichom spoločenstve
   ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Pažitka - predseda Znievska 42 Bratislava
   Ing. Ivan Majerčák - člen Prešovská 30 Bratislava
   JUDr. Ondrej Svák - člen Kľukatá 15 Bratislava
   14.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Pažitka - predseda Znievska 42 Bratislava
   Ing. Ivan Majerčák - člen Prešovská 30 Bratislava
   JUDr. Ondrej Svák - člen Kľukatá 15 Bratislava
   13.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Lacko 1/46 Valaliky
   Ing. Ľudovít Mlynarčík Plickova 5 Bratislava
   Juraj Pažitka Znievska 42 Bratislava
   30.08.1994Nové obchodné meno:
   PODUNAJSKÝ investičný fond, a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov t.j. činnosť spočívajúca v
   zhromažďovaní peňažných prostriedkov
   investovaní peňažných prostriedkov do:
   cenných papierov
   nákupu nehnuteľností
   nákupu hnuteľných vecí
   vkladov podľa zmlúv o tichom spoločenstve
   ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Lacko 1/46 Valaliky
   Ing. Ľudovít Mlynarčík Plickova 5 Bratislava
   Juraj Pažitka Znievska 42 Bratislava