Create Invoice

Semex-šlachtiteľskvo-výskumný podnik štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Semex-šlachtiteľskvo-výskumný podnik štátny podnik
Status Destroyed
PIN 31378196
Date create 26 August 1994
Company category Štátny podnik
Registered seat Semex-šlachtiteľskvo-výskumný podnik štátny podnik
Výhonská 13
83508
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378196
 • Registered seat: Semex-šlachtiteľskvo-výskumný podnik štátny podnik, Výhonská 13, 83508, Bratislava
 • Date create: 26 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Semex-šlachtiteľskvo-výskumný podnik štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Výhonská 13 Bratislava 835 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, novošlachtenie a udržovanie šlachtenie ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, vrátane liečivých rastlín,jahodníka, koreninových rastlín a aromatizovaných rastlín
   výroba zeleninových osív a sadby, ovocných a okrasných podnikov a ich osivá, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, okrasných rastlín, jahodníka, liečivých rastlín, osiva koreninových rastlín a osiva aromatických rastlín
   nákup, čistenie, úprava a skladovanie zeleninových a kvetinových osív a sadby, nákup ovocných a okrasných podpíkov a ich osív, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín osív koreninových a aromatických rastlín ich odbyt
   zabezpečuje výrobu doplnkového sortimentu orrasných rastlín
   dovoz a vývoz zeleninových a kvetinových osív a sadby, ovocných výpestkov, podnikov, ich osív, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a východiskového množiteľského materialu, okrasných rastlín
   nakupuje, odbytuje a vo vlastnej maloobchodnej sieti predáva:
   osivá tráv a ďatelinovín k ozeleňovaniu verejných a užítkových plôch v rámci služieb záhradnej architektúry, ako aj osivo a sadbu iných plodín, rašelinu, substráty a zeminy pre záhradnícke účely, výrobky chemického a gumárskeho odvetia používané v záhradníctve, priemyselné hnojiva, prípravky na ochranu rastlín používané v záhradníckej výrobe, stroje, drobnú mechanizáciu a náradie, vrátane náhradných súčiastok používaných v záhradníckej a záhradkárskej výrobe, výrobky priemyslu umelých hmôt, priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke a záhradkárske účely, potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych podnikov
   technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky
   vykonáva poľnohospodársku výrobu na vlastných účelových zariadeniach
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Benčát CSc - menovaný riaditeľ Hlboká 6 Trnava
   15.03.1996Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benčát CSc - menovaný riaditeľ Hlboká 6 Trnava
   14.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benčát CSc - poverený riadením podniku Hlboká 6 Trnava
   13.03.1996Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   12.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alžbeta Lajtmanová - zástupca J.Stanislava 1 Bratislava
   26.08.1994Nové obchodné meno:
   Semex-šlachtiteľskvo-výskumný podnik štátny podnik
   Nové sidlo:
   Výhonská 13 Bratislava 835 08
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum, novošlachtenie a udržovanie šlachtenie ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, vrátane liečivých rastlín,jahodníka, koreninových rastlín a aromatizovaných rastlín
   výroba zeleninových osív a sadby, ovocných a okrasných podnikov a ich osivá, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, okrasných rastlín, jahodníka, liečivých rastlín, osiva koreninových rastlín a osiva aromatických rastlín
   nákup, čistenie, úprava a skladovanie zeleninových a kvetinových osív a sadby, nákup ovocných a okrasných podpíkov a ich osív, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín osív koreninových a aromatických rastlín ich odbyt
   zabezpečuje výrobu doplnkového sortimentu orrasných rastlín
   dovoz a vývoz zeleninových a kvetinových osív a sadby, ovocných výpestkov, podnikov, ich osív, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a východiskového množiteľského materialu, okrasných rastlín
   nakupuje, odbytuje a vo vlastnej maloobchodnej sieti predáva:
   osivá tráv a ďatelinovín k ozeleňovaniu verejných a užítkových plôch v rámci služieb záhradnej architektúry, ako aj osivo a sadbu iných plodín, rašelinu, substráty a zeminy pre záhradnícke účely, výrobky chemického a gumárskeho odvetia používané v záhradníctve, priemyselné hnojiva, prípravky na ochranu rastlín používané v záhradníckej výrobe, stroje, drobnú mechanizáciu a náradie, vrátane náhradných súčiastok používaných v záhradníckej a záhradkárskej výrobe, výrobky priemyslu umelých hmôt, priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke a záhradkárske účely, potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych podnikov
   technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky
   vykonáva poľnohospodársku výrobu na vlastných účelových zariadeniach
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Benčát CSc - poverený riadením podniku Hlboká 6 Trnava
   Ing. Alžbeta Lajtmanová - zástupca J.Stanislava 1 Bratislava