Create Invoice

Investičný fond TREZOR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond TREZOR
Status Destroyed
PIN 31378269
Date create 30 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond TREZOR
Trnavská cesta 60
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378269
 • Registered seat: Investičný fond TREZOR, Trnavská cesta 60, 82101, Bratislava
 • Date create: 30 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond TREZOR, a.s. v likvidácií
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevod majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   nákup a predaj verejne obchodovateľných cenných papierov, obchodovaných na hlavnom trhu burzy cenných papierov, vedľajšom trhu burzy cenných papierov, inom organizovanom trhu cenných papierov, ktorých kurz sa na tomto trhu zverejňuje a na hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov za predpokladu, že výber tejto burzy schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   účasť na podnikaní iných osôb vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   ukladanie finančných prostriedkov na osobitné účty v bankách
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.04.1996Nové obchodné meno:
   Investičný fond TREZOR, a.s. v likvidácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.04.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond TREZOR akciová spoločnosť v skratke: IF TREZOR a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Jozef Papula , CSc. Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 853 01
   Ing. Peter Slobodník Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 01
   Doc. Ing. Darina Zwiebová , CSc. Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   30.08.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond TREZOR akciová spoločnosť v skratke: IF TREZOR a.s.
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevod majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   nákup a predaj verejne obchodovateľných cenných papierov, obchodovaných na hlavnom trhu burzy cenných papierov, vedľajšom trhu burzy cenných papierov, inom organizovanom trhu cenných papierov, ktorých kurz sa na tomto trhu zverejňuje a na hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov za predpokladu, že výber tejto burzy schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   účasť na podnikaní iných osôb vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   ukladanie finančných prostriedkov na osobitné účty v bankách
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Jozef Papula , CSc. Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 853 01
   Ing. Peter Slobodník Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 01
   Doc. Ing. Darina Zwiebová , CSc. Kostlivého 6 Bratislava 821 03