Create Invoice

SLOVNAFT FOND, investičný fond, i.f. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVNAFT FOND, investičný fond, i.f.
Status Destroyed
PIN 31378595
Date create 05 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVNAFT FOND, investičný fond, i.f.
Vlčie hrdlo
82412
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378595
 • Registered seat: SLOVNAFT FOND, investičný fond, i.f., Vlčie hrdlo, 82412, Bratislava
 • Date create: 05 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.01.1999Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT FOND, investičný fond, i.f.a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných fondoch v znení neskorších predpisov t.j. činnosť spočívajúca
   v zhromažďovaní peňažných prostriedkov a investovaní peňažných prostriedkov do ce- nných papierov, nákupu nehnuteľností, nákupu hnuteľných vecí a vkladov podľa zmlúv o tichom spoločenstve
   v ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   v obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   v činnostiach, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT FOND, investičný fond, i.f.a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   22.07.1996Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT FOND, investičný fond, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Slavomír HATINA Ipeľská 9 Bratislava
   Ing. Juraj OBLOŽINSKÝ nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Jolana PETRÁŠOVÁ Vlčie Hrdlo 47 Bratislava
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT FOND, investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných fondoch v znení neskorších predpisov t.j. činnosť spočívajúca
   v zhromažďovaní peňažných prostriedkov a investovaní peňažných prostriedkov do ce- nných papierov, nákupu nehnuteľností, nákupu hnuteľných vecí a vkladov podľa zmlúv o tichom spoločenstve
   v ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   v obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   v činnostiach, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Slavomír HATINA Ipeľská 9 Bratislava
   Ing. Juraj OBLOŽINSKÝ nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Jolana PETRÁŠOVÁ Vlčie Hrdlo 47 Bratislava