Create Invoice

DOMINANZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOMINANZ
PIN 31378617
TIN 2020353720
VAT number SK2020353720
Date create 05 September 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DOMINANZ
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 649 231 €
Profit 136 254 €
Capital 429 089 €
Own capital 309 483 €
Contact Information
Phone(s) 0263536424, 0263536425
Fax(es) 0263536426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 431,088
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 13,687
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 13,687
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,687
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,909
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) -847
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ -847
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 78,277
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 78,277
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,277
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 16,998
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,998
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 318,481
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 177
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 318,304
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,492
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,813
4. Accrued income short-term (385A) 1,679
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 431,088
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,817
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 7,289
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,193
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,193
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 9,411
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 9,411
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 203,030
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 203,030
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 136,254
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,884
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 9,906
9. Liabilities from social fund (472) 495
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 9,411
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 48,231
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 26,930
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,930
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,412
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,461
7. Liabilities from social insurance (336) 4,191
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,237
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,747
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,747
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,387
4. Deferred income short-term (384A) 2,387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 653,951
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 649,231
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 4,245
III. Revenues from sale of services (602, 606) 644,896
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,198
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 4,095
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 27,825
D. Services (účtová group of 51) 288,191
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 136,948
E.1. Wages and salaries (521, 522) 101,099
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 32,255
4. Social expenses (527, 528) 3,594
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,089
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 17,795
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 17,795
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 255
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 173,033
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 329,030
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,721
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4,721
2. Other interest income (662A) 4,721
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,978
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4
2. Other expense (562A) 4
O. Exchange rate losses (563) 3
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,971
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,743
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 174,776
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 38,522
R.1. Income tax expense current (591, 595) 38,522
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 136,254
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378617 TIN: 2020353720 VAT number: SK2020353720
 • Registered seat: DOMINANZ, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Date create: 05 September 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava 04.11.1996
  Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 11.07.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Dag Ulehla 2 822 € (42.5%) Mišíkova 1 Bratislava
  Ing. Ladislav Domin 2 822 € (42.5%) Majcichov 627 Majcichov 919 22
  Ing. Maroš Majerčík 996 € (15%) Na Predmostí 4 Nitra 949 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Majerčík Na Predmostí 4 Nitra 949 01
   30.09.2012Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   29.09.2012Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 Vznik funkcie: 11.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   22.06.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Domin 627 Majcichov 919 22
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   17.03.1998Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   16.03.1998Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   04.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   DOMINANZ spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   30.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky, softwaru a strojového času
   technicko-poradenské, konzultačné, expertízne, školiace služby v oblasti výpočtovej techniky, softwarový servis
   prenájom a sprostredkovanie strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   reklamné činnosti
   výskum trhu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava