Create Invoice

Slovnaft Invest, i.s. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovnaft Invest, i.s.
Status Destroyed
PIN 31378641
Date create 05 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovnaft Invest, i.s.
Vlčie hrdlo
82412
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378641
 • Registered seat: Slovnaft Invest, i.s., Vlčie hrdlo, 82412, Bratislava
 • Date create: 05 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.06.2007Zrušené obchodné meno:
   Slovnaft Invest, i.s.a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, a činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   11.09.1998Nové obchodné meno:
   Slovnaft Invest, i.s.a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   10.09.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Peter Báčkai Černyševského 5 Bratislava
   Milan Maňásek Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Oravec Vŕbová 12 Bratislava
   29.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Milan Maňásek Tolstého 2 Bratislava
   28.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kočíšek Podzáhradná 11 Bratislava
   05.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Báčkai Černyševského 5 Bratislava
   Ing. Marian Kočíšek Podzáhradná 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Oravec Vŕbová 12 Bratislava
   04.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vasil IĽKIV Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Marian KOČÍŠEK Podzáhradná 11 Bratislava
   Ing. Jozef ŠOLTÉS Pri Šajbách 20 Bratislava
   29.11.1996Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, a činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním.
   28.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, t.j. činnosť spočívajúca
   v zhromažďovaní peňažných prostriedkov a investovaní peňažných prostriedkov do cenných papierov
   v ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   v obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   v činnostiach, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním.
   Predmetom podnikania spoločnosti je aj správa investičných fondov na základe zmluvy o správe a s tým súvisiace iné aktivity v záujme plnenia cieľov kolektívneho investovania.
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, t.j. činnosť spočívajúca
   v zhromažďovaní peňažných prostriedkov a investovaní peňažných prostriedkov do cenných papierov
   v ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   v obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   v činnostiach, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním.
   Predmetom podnikania spoločnosti je aj správa investičných fondov na základe zmluvy o správe a s tým súvisiace iné aktivity v záujme plnenia cieľov kolektívneho investovania.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vasil IĽKIV Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Marian KOČÍŠEK Podzáhradná 11 Bratislava
   Ing. Jozef ŠOLTÉS Pri Šajbách 20 Bratislava