Create Invoice

VÚB KUPÓN PLUS, investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VÚB KUPÓN PLUS, investičný fond
Status Destroyed
PIN 31378978
Date create 12 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VÚB KUPÓN PLUS, investičný fond
Tolstého 9
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378978
 • Registered seat: VÚB KUPÓN PLUS, investičný fond, Tolstého 9, Bratislava
 • Date create: 12 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.1996Zrušené obchodné meno:
   VÚB KUPÓN PLUS, investičný fond, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
   nakladanie s takto získanými peňažnými prostriedkami formou nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu, nehnuteľností, hnuteľných vecí, ich vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo formou ich uloženia na zvláštny účet v banke
   vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťou pod bodom a) a b) predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Krampl - predseda Alstrova 232 Bratislava
   JUDr. Terézia Straková - podpredseda Prašník, č.d. 191 Trnava
   Ing. Juraj Škvarka Lubins-ká 6 Bratislava
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   VÚB KUPÓN PLUS, investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
   nakladanie s takto získanými peňažnými prostriedkami formou nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu, nehnuteľností, hnuteľných vecí, ich vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo formou ich uloženia na zvláštny účet v banke
   vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťou pod bodom a) a b) predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Krampl - predseda Alstrova 232 Bratislava
   JUDr. Terézia Straková - podpredseda Prašník, č.d. 191 Trnava
   Ing. Juraj Škvarka Lubins-ká 6 Bratislava