Create Invoice

DUNAJINVEST, investičná akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DUNAJINVEST, investičná akciová
Status In liquidation
PIN 31379109
TIN 2020818371
Date create 13 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DUNAJINVEST, investičná akciová
Dunajská 4-6
81481
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379109 TIN: 2020818371
 • Registered seat: DUNAJINVEST, investičná akciová, Dunajská 4-6, 81481, Bratislava
 • Date create: 13 September 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Vladimír Hudec predseda Odborárske nám. 6 Bratislava 31.03.1995
  Ing. Mikuláš Andris člen LíščieNivy 10 Bratislava 31.03.1995
  Ing. Ján Májek člen Kadnárova 57 Bratislava 31.03.1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.05.2006Nové obchodné meno:
   DUNAJINVEST, investičná akciová spoločnosť v likvidácii
   Nové sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava 814 81
   25.05.2006Zrušené obchodné meno:
   DUNAJINVEST, investičná akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 07
   31.03.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec - predseda Odborárske nám. 6 Bratislava
   Ing. Mikuláš Andris - člen LíščieNivy 10 Bratislava
   Ing. Ján Májek - člen Kadnárova 57 Bratislava
   30.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Hudecová - členka , Odborárske námestie 6 Bratislava
   Ing. Štefan Lörinc - predseda Tolstého 23 Košice
   Ing. Otto Tomášú - člen Krem-nická 13 Bratislava
   13.09.1994Nové obchodné meno:
   DUNAJINVEST, investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti je v zmysle ustanovení zákona č.248/1992 o investičných spoločnostiach a investičných fondoch:
   kolektívne investovanie t.j. zhromažďovanie peňažných prostriedkov za účelom ich investovania do cenných papierov
   správa majetku investičných fondov
   vykonávanie činností, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťami uvedenými pod písm. a/ a b/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Dagmar Hudecová - členka , Odborárske námestie 6 Bratislava
   Ing. Štefan Lörinc - predseda Tolstého 23 Košice
   Ing. Otto Tomášú - člen Krem-nická 13 Bratislava