Create Invoice

IF Solvent - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IF Solvent
Status In liquidation
PIN 31379176
TIN 2020874273
Date create 14 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat IF Solvent
Metodova 7
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379176 TIN: 2020874273
 • Registered seat: IF Solvent, Metodova 7, 82108, Bratislava
 • Date create: 14 September 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mária Bartová predseda Fedinova 6 Bratislava 24.04.1997
  Doc.Ing. Štefan Majtán, CSc. Vígľašská 2 Bratislava 24.04.1997
  Ing. Jozef Miko Kukučínova 14 Bratislava 831 03 05.12.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.07.1998Nové obchodné meno:
   IF Solvent, a.s., v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.07.1998Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond SOLVENT akciová spoločnosť IF SOLVENT a.s. /v skratke/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.12.1997Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Miko Kukučínova 14 Bratislava 831 03
   04.12.1997Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Andok - podpredseda 135 Stredné Plachtince
   24.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Mária Bartová - predseda Fedinova 6 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Majtán , CSc. Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Pavol Andok - podpredseda 135 Stredné Plachtince
   23.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Andok - podpredseda 135 Stredné Plachtince
   Doc. Ing. Štefan Majtán , CSc. - člen Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Emília Šebová - predseda Farského 10 Bratislava
   27.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Štefan Majtán , CSc. - člen Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Emília Šebová - predseda Farského 10 Bratislava
   26.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Šebeňová - predseda Hany Meličkovej 10/62 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   14.09.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond SOLVENT akciová spoločnosť IF SOLVENT a.s. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č.248/1992 Zb.v znení zákona č.91/1994 Z.z. /kolektívne investovanie/. Na účely stanov spoločnosti sa považujú za peňažné prostriedky takisto investišné body
   spoločnosť vykonáva aj inú činnosť len pokiaľ táto činnosť bezprostredne súvisí s kolektívnym investovaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Andok - podpredseda 135 Stredné Plachtince
   Ing. Janka Šebeňová - predseda Hany Meličkovej 10/62 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava