Create Invoice

Investičný fond Hydroenergia v skratke IFH - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond Hydroenergia v skratke IFH
Status Destroyed
PIN 31379354
Date create 13 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond Hydroenergia v skratke IFH
Miletičova 21
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379354
 • Registered seat: Investičný fond Hydroenergia v skratke IFH, Miletičova 21, Bratislava
 • Date create: 13 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond Hydroenergia a.s. v likvidácii v skratke IFH a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov od fyzických a právnických osôb a ich použitie k účasti na podnikaní v rozsahu podmienok daných zákonom číslo 248/1992 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
   kúpa cenných papierov
   účasť na podnikaní formou tichého spoločenstva
   kúpa a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   Investičný fond Hydroenergia a.s. v likvidácii v skratke IFH a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.04.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond Hydroenergia a.s. v skratke IFH a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Jozef Dančo , CSc Révová 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Harbula Haydnova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jakubík Ožvoldíkova 9 Bratislava
   13.09.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond Hydroenergia a.s. v skratke IFH a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov od fyzických a právnických osôb a ich použitie k účasti na podnikaní v rozsahu podmienok daných zákonom číslo 248/1992 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
   kúpa cenných papierov
   účasť na podnikaní formou tichého spoločenstva
   kúpa a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Jozef Dančo , CSc Révová 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Harbula Haydnova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jakubík Ožvoldíkova 9 Bratislava