Create Invoice

FRIGO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FRIGO
PIN 31379397
TIN 2020818426
Date create 12 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FRIGO
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 163 000 €
Profit 24 203 €
Capital 3 240 465 €
Own capital 3 238 467 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,599,865
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,060,671
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,060,671
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 1,060,671
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,539,159
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,514,259
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 163,655
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,655
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 604
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,350,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,900
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 18
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 24,882
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 35
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 35
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,599,865
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,599,667
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,932,439
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,932,439
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,023
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 9,023
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -4,226,093
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -4,934,274
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 708,181
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,139,905
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 69,319
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,209,224
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,203
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 198
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 198
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 163,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 163,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,625
D. Services (účtová group of 51) 1,619
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 163,000
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,625
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,619
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,261
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 33,261
2. Other interest income (662A) 33,261
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 607
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 607
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 32,654
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,029
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,826
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6,826
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379397 TIN: 2020818426
 • Registered seat: FRIGO, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Date create: 12 September 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 15.06.2012
  Martin Zvrškovec člen Klenova 7 Bratislava 831 01 15.06.2012
  Bohumír Zvrškovec člen Vilova 1 Banská Štiavnica 969 01 15.06.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.08.2013Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   02.08.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   21.07.2012Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 15.06.2012
   Martin Zvrškovec - člen Klenova 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2012
   Bohumír Zvrškovec - člen Vilova 1 Banská Štiavnica 969 01 Vznik funkcie: 15.06.2012
   20.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohumír Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   Martin Zvrškovec - člen Jána Mazúra 4453/30 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.06.2005
   25.06.2011Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   26.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Bohumír Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   25.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Slovanské nábr. 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.12.1996
   05.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Zvrškovec - člen Jána Mazúra 4453/30 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.06.2005
   04.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 09.12.1996
   11.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Slovanské nábr. 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.12.1996
   10.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice Vznik funkcie: 09.12.1996
   22.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice Vznik funkcie: 09.12.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 09.12.1996
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Veľký Bysterec
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice
   15.05.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Veľký Bysterec
   14.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí
   chov hydiny
   spracovanie vajec a peria
   výroba hydinárskych výrobkov
   výroba potravín /hydina, vajcia, mrazený a chladený tovar/
   veľkoobchod s hydinou, mrazeným a chladeným tovarom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   01.08.2000Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   31.07.2000Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   20.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   19.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   18.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice
   17.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Maľa ČSA 135 Očová
   Mária Víglaská M. R. Štefánika 14 Zvolen
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   FRIGO, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Maľa ČSA 135 Očová
   25.06.1995Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÁ HYDINA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÁ HYDINA, a.s.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí
   chov hydiny
   spracovanie vajec a peria
   výroba hydinárskych výrobkov
   výroba potravín /hydina, vajcia, mrazený a chladený tovar/
   veľkoobchod s hydinou, mrazeným a chladeným tovarom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Mária Víglaská M. R. Štefánika 14 Zvolen
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava