Create Invoice

Elektrovod Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Elektrovod Bratislava
Status Destroyed
PIN 31379672
Date create 23 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Elektrovod Bratislava
Čulenova 5
81646
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379672
 • Registered seat: Elektrovod Bratislava, Čulenova 5, 81646, Bratislava
 • Date create: 23 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.03.2002Zrušené obchodné meno:
   Elektrovod Bratislava, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   Zrušeny predmety činnosti:
   elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
   investičná výstavba energetických a iných zariadení
   výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
   inžinierska činnosť
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
   odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
   výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, maloobchod
   prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   nákladná cestná doprava, výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
   ťažká železničná preprava nákladov špeciálnym vagónom
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   maliarske a natieračské práce
   defektoskopické kontroly a opravy oceľových konštrukcií pre visuté a pozemné lanové dráhy
   geodetické a kartografické práce
   geologické práce
   vzdelávacia a školiaca činnosť
   služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
   plánografické a reprografické práce
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
   projektovanie stavieb, pozemné stavby a statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb: elektrické silové zariadenia a rozvody VN, NN a bleskozvody, technologické zariadenia stavieb: energetické zariadenia a siete- výroba a distribúcia elektrickej energie, projektovanie elektrických zariadení v rozsahu, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
   montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Peter Benedikt - podpredseda predtavenstva Šancová 52 Bratislava
   Ing Marian Takáč Gessayova 19 Bratislava
   Ing. Pavel Proksa Milana Marečku 7 Bratislava
   Ing. Jarolím Antal Vážska 5017/23 Bratislava
   Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda predstavenstva Sadmelijská 1 Bratislava 831 06
   27.06.2001Nové predmety činnosti:
   montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
   montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
   vedenie účtovníctva
   05.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda predstavenstva Sadmelijská 1 Bratislava 831 06
   04.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Špirko - podpredseda predstavenstva Stred 50/29 Považská Bystrica
   28.03.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Špirko - podpredseda predstavenstva Stred 50/29 Považská Bystrica
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Peter Benedikt - podpredseda predtavenstva Šancová 52 Bratislava
   Ing. Pavel Proksa Milana Marečku 7 Bratislava
   Ing. Jarolím Antal Vážska 5017/23 Bratislava
   27.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Boršan Čaklovská 479/4 Bratislava
   Vít Mrva - podpredseda predstavenstva Baltská 3 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Nemec Bartókova 6 Bratislava
   Ing. Ján Struž - predseda predstavenstva Závadská 1 Bratislava
   04.02.2000Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
   projektovanie stavieb, pozemné stavby a statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb: elektrické silové zariadenia a rozvody VN, NN a bleskozvody, technologické zariadenia stavieb: energetické zariadenia a siete- výroba a distribúcia elektrickej energie, projektovanie elektrických zariadení v rozsahu, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Marian Takáč Gessayova 19 Bratislava
   03.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   projektová činnosť v rozsahu oprávnenia
   modernizácia, rekonštrukcia, opravy a údržba energetických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Hreško Hodálova 12 Bratislava
   03.10.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   projektová činnosť v rozsahu oprávnenia
   modernizácia, rekonštrukcia, opravy a údržba energetických zariadení
   elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
   investičná výstavba energetických a iných zariadení
   výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
   inžinierska činnosť
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
   odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
   výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, maloobchod
   prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   nákladná cestná doprava, výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
   ťažká železničná preprava nákladov špeciálnym vagónom
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   maliarske a natieračské práce
   defektoskopické kontroly a opravy oceľových konštrukcií pre visuté a pozemné lanové dráhy
   geodetické a kartografické práce
   geologické práce
   vzdelávacia a školiaca činnosť
   služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
   plánografické a reprografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan Čaklovská 479/4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško Hodálova 12 Bratislava
   Vít Mrva - podpredseda predstavenstva Baltská 3 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Nemec Bartókova 6 Bratislava
   Ing. Ján Struž - predseda predstavenstva Závadská 1 Bratislava
   26.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť, stavebná a strojno-montážna činnosť
   údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrických zariadení
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   revízie a skúšky prevádzkových tlakových zariadení
   revízie elektrických zariadení
   revízie zdvíhacích zariadení
   činnosť v oblasti reprografie a plánografie
   maliarske a natieračské práce
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   príprava a predaj jedál, nápojov a drobného občerstvenia na priamu konzumáciu na mieste
   poskytovanie služieb v oblasti vedeckotechnických informácií pre energetiku
   výskumná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností
   zememeračské a geologické práce súvisiace s predmetom podnikania
   realizácia a vyhodnocovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bilický Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Ing. Anton Končal Haanova 46 Bratislava 841 05
   Vít Mrva Baltská 3 Bratislava 821 07
   Ing. Ján Struž Závadská 1 Bratislava 831 06
   18.08.1995Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť, stavebná a strojno-montážna činnosť
   údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrických zariadení
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   revízie a skúšky prevádzkových tlakových zariadení
   revízie elektrických zariadení
   revízie zdvíhacích zariadení
   činnosť v oblasti reprografie a plánografie
   maliarske a natieračské práce
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   príprava a predaj jedál, nápojov a drobného občerstvenia na priamu konzumáciu na mieste
   poskytovanie služieb v oblasti vedeckotechnických informácií pre energetiku
   výskumná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností
   zememeračské a geologické práce súvisiace s predmetom podnikania
   realizácia a vyhodnocovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Končal Haanova 46 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Struž Závadská 1 Bratislava 831 06
   17.08.1995Zrušeny predmety činnosti:
   údržba, opravy a rekonšrukcie a modernizácie energetických zariadení
   vývoz výrobkov, stavebno-montážnych projektových a inžinierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
   medzinárodná spolupráca v rámci vedeckotechnického rozvoja
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
   verejná cestná nákladná doprava
   osobná nepravidelná hromadná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kšiňan Znievska 23 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Struž Mudrochova 1 Bratislava 831 06
   23.09.1994Nové obchodné meno:
   Elektrovod Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   údržba, opravy a rekonšrukcie a modernizácie energetických zariadení
   vývoz výrobkov, stavebno-montážnych projektových a inžinierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
   medzinárodná spolupráca v rámci vedeckotechnického rozvoja
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
   verejná cestná nákladná doprava
   osobná nepravidelná hromadná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Bilický Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Kšiňan Znievska 23 Bratislava 851 06
   Vít Mrva Baltská 3 Bratislava 821 07
   Ing. Ján Struž Mudrochova 1 Bratislava 831 06