Create Invoice

PORS-WEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PORS-WEST
PIN 31379940
TIN 2020312646
VAT number SK2020312646
Date create 28 September 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PORS-WEST
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 320 835 €
Profit 55 694 €
Capital 841 047 €
Own capital 820 682 €
Contact Information
Phone(s) +421244259508, +421244452286, +421244454803, +421244455048
Mobile phone(s) +421902405961
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 898,107
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 333,317
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 333,317
A.II.1. Land (031) - /092A/ 158,669
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 159,687
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 14,961
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,393
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 450
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 450
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 11,111
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,499
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,499
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,612
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 552,832
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,696
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 551,136
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 397
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 345
4. Accrued income short-term (385A) 52
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 898,107
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,176
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,772
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,772
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,611
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,611
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 711,179
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 711,179
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 93,920
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 93,920
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,694
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,262
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 917
9. Liabilities from social fund (472) 917
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,584
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,237
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,237
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,037
7. Liabilities from social insurance (336) 3,526
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,761
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,761
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 669
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 104
4. Deferred income short-term (384A) 565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 318,515
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 320,835
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 10,134
III. Revenues from sale of services (602, 606) 308,381
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,982
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,697
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,357
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 45,268
D. Services (účtová group of 51) 32,543
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 141,559
E.1. Wages and salaries (521, 522) 105,492
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 32,645
4. Social expenses (527, 528) 3,422
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,365
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 22,339
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 22,339
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 924
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,342
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,138
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,347
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,214
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7,214
2. Other interest income (662A) 7,214
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,415
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,415
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,799
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,937
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 15,243
R.1. Income tax expense current (591, 595) 15,243
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,694
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379940 TIN: 2020312646 VAT number: SK2020312646
 • Registered seat: PORS-WEST, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Date create: 28 September 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 28.09.1994
  Ing. Róbert Holcz, CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 28.09.1994
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. František Ťapuš 2 257 € (33.3%) Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
  Ing. Róbert Holcz, CSc. 2 257 € (33.3%) Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
  Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca 0 € (0%) Bratislava 831 01
  Ing. Roman Slovinec 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.08.2010Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   11.08.2010Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   16.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca Tehelná 17 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Slovinec Arménska 10 Bratislava 821 07
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   22.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   16.05.2003Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   15.05.2003Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pričom sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   22.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   21.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   15.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   14.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   PORS-WEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov v rozsahu voľnej živnosti za účelom ich ďalšieho predaja a predaj-veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   prevádzkovanie občerstvovacích automatov
   montáž, oprava, inštalácia a údržba elektrických zariadení do lOOO V /v rozsahu osvedčenia podľa vyhlášky č. 51/78 Zb. v platnom znení/
   automatizované spracovanie údajov
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač-výroba, predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05