Create Invoice

SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond
Status Destroyed
PIN 31379991
Date create 29 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond
Technická 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379991
 • Registered seat: SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond, Technická 7, Bratislava
 • Date create: 29 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.09.1997Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je: Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.134/94 Z.z. S týmto cieľom bude investičný fond predovšetkým:
   ukladať majetok investičného fondu do cenných papierov obchodovateľných na hlavnom trhu burzy cenných papierov, ktorých kurz sa v tomto období zverejňuje hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy v súľade s príslušnými právnymi predpismi
   ukladať majetok investičného fondu do nehnuteľností a hnuteľných vecí
   ukladať svoj majetok ako vklad podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   investičný postup podľa zákona č.92/91 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.13/94 Z.z.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Ivan Pánik - člen Kozia 25 Bratislava
   29.11.1995Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.11.1995Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr.Pavol Bernacký - člen Topoľčianska 5 Bratislava
   Ing.Ondrej Šaling - predseda Chrobákova 1 Bratislava
   29.09.1994Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je: Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.134/94 Z.z. S týmto cieľom bude investičný fond predovšetkým:
   ukladať majetok investičného fondu do cenných papierov obchodovateľných na hlavnom trhu burzy cenných papierov, ktorých kurz sa v tomto období zverejňuje hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy v súľade s príslušnými právnymi predpismi
   ukladať majetok investičného fondu do nehnuteľností a hnuteľných vecí
   ukladať svoj majetok ako vklad podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   investičný postup podľa zákona č.92/91 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.13/94 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr.Pavol Bernacký - člen Topoľčianska 5 Bratislava
   Ing.Ivan Pánik - člen Kozia 25 Bratislava
   Ing.Ondrej Šaling - predseda Chrobákova 1 Bratislava