Create Invoice

Automatizácia železničnej dopravy Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Automatizácia železničnej dopravy Bratislava
Status Destroyed
PIN 31380085
Date create 01 October 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Automatizácia železničnej dopravy Bratislava
Za stanicou 1
83104
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421244454522, +421244645692, +421244645693
Mobile phone(s) +421911493992
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380085
 • Registered seat: Automatizácia železničnej dopravy Bratislava, Za stanicou 1, 83104, Bratislava
 • Date create: 01 October 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.01.2007Zrušené obchodné meno:
   Automatizácia železničnej dopravy Bratislava,a.s.
   Zrušené sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V vrátane tých, ktoré tvoria súčasť dráhovej oznamovacej, zabezpečovacej, požiarnej, signalizačnej a informačnej techniky, vrátane hromozvodov a elektrické zariadenia na ochranu proti korózií bludnými Js prúdmi
   výroba, vývoj, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a hromozvodov pre objekty bez nebezpečia výbuchu včítane elektrických zariadení, ktoré tvoria súčasť dráhovej oznamovacej, signalizačnej, zabezpečovacej a informačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie, oznamovacích a zabezpečovacích zariadení stavieb železničnej, cestnej a mestskej dopravy, pre vykonávacie projekty stavebných objektov, vykonávacie projekty prevádzkových súborov v rozsahu svojich vyšších dodávok a pre časti úvodných projektov pre generálneho projektanta v rozsahu svojich vyšších dodávok bez obmedzenia rozpočtových nákladov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   pokládka, montáž, údržba a meranie podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení JTS vrátane nadväzujúcich vedení a súborov
   poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie pohytu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bojda - predseda Landauova 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.10.2005
   Rudolf Černický - člen Dopravná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.09.2005
   Ing. Gejza Illéš - člen predstavenstva Železničná 115/11 Čierna nad Tisou 076 43 Vznik funkcie: 13.05.2003
   15.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - predseda Landauova 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.10.2005
   14.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - člen Landauova 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.09.2005
   Ing. Jaroslav Holubica - člen predstavenstva Na pasekách 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.02.2004
   Ing. Pavol Kačic - predseda Letná 51 Stropkov 090 01 Vznik funkcie: 23.09.2005
   Ing. Ján Porvazník - člen predstavenstva Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.05.2003
   29.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - člen Landauova 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.09.2005
   Rudolf Černický - člen Dopravná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.09.2005
   Ing. Pavol Kačic - predseda Letná 51 Stropkov 090 01 Vznik funkcie: 23.09.2005
   28.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Jakubcová - predseda predstavenstva Haburská 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 13.05.2003
   Ing. Pavol Kačic - člen predstavenstva Letná 51 Stropkov 090 01 Vznik funkcie: 14.02.2005
   Ing. Tibor Kočík - člen predstavenstva Cyprusova 4 Košice 040 01 Vznik funkcie: 13.05.2003
   25.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kačic - člen predstavenstva Letná 51 Stropkov 090 01 Vznik funkcie: 14.02.2005
   24.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Phdr. Ján Danko, , CSc. - člen predstavenstva Dopravná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.05.2003
   06.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Holubica - člen predstavenstva Na pasekách 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.02.2004
   05.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - člen predstavenstva Landauova 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.05.2003 Skončenie funkcie: 19.02.2004
   05.08.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - člen predstavenstva Landauova 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.05.2003 Skončenie funkcie: 19.02.2004
   Phdr. Ján Danko, , CSc. - člen predstavenstva Dopravná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.05.2003
   Ing. Gejza Illéš - člen predstavenstva Železničná 115/11 Čierna nad Tisou 076 43 Vznik funkcie: 13.05.2003
   Ing. Gabriela Jakubcová - predseda predstavenstva Haburská 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 13.05.2003
   Ing. Tibor Kočík - člen predstavenstva Cyprusova 4 Košice 040 01 Vznik funkcie: 13.05.2003
   Ing. Ján Porvazník - člen predstavenstva Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.05.2003
   04.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - - predseda predstavenstva Landauova 38 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Rudolf Černický - - podpredseda predstavenstva Dopravná 4 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing. Gejza Illéš - - člen predstavenstva Železničná č.115/11 Čierna nad Tisou 076 43 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing.Dušan Jakubec - - člen predstavenstva Haburská 19 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing.Tibor Kočik - - člen predstavenstva Cyprusova 4 Košice 040 01 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing. Emil Slučiak - - člen predstavenstva ul. Ladislava Sáru č.8 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   08.09.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie pohytu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   10.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda - - predseda predstavenstva Landauova 38 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Rudolf Černický - - podpredseda predstavenstva Dopravná 4 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing. Gejza Illéš - - člen predstavenstva Železničná č.115/11 Čierna nad Tisou 076 43 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing.Dušan Jakubec - - člen predstavenstva Haburská 19 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing.Tibor Kočik - - člen predstavenstva Cyprusova 4 Košice 040 01 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   Ing. Emil Slučiak - - člen predstavenstva ul. Ladislava Sáru č.8 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 12.05.2003
   09.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda Landauova 38 Bratislava 841 01
   Rudolf Černický - podpredseda Dopravná 4 Bratislava 831 06
   Ing. Gejza Illéš Železničná č.115/11 Čierna nad Tisou 076 43
   Ing.Dušan Jakubec Haburská 19 Bratislava 821 01
   Ing.Tibor Kočik Cyprusova 4 Košice 040 01
   Ing. Emil Slučiak - predseda ul. Ladislava Sáru č.8 Bratislava 841 04
   01.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda Landauova 38 Bratislava 841 01
   Rudolf Černický - podpredseda Dopravná 4 Bratislava 831 06
   Ing. Gejza Illéš Železničná č.115/11 Čierna nad Tisou 076 43
   Ing.Dušan Jakubec Haburská 19 Bratislava 821 01
   Ing.Tibor Kočik Cyprusova 4 Košice 040 01
   Ing. Emil Slučiak - predseda ul. Ladislava Sáru č.8 Bratislava 841 04
   30.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bojda Landauova 38 Bratislava 841 01
   Rudolf Černický Dopravná 4 Bratislava 831 06
   Ing. Ľudovít Hazucha č.262 Hrušovany 956 13
   Michal Chymič Stromova 22 Košice 040 00
   Ing. Gejza Illéš Železničná č.115/11 Čierna nad Tisou 076 43
   Ing. Dušan Pajdlhauser Romanova 27 Bratislava 851 02
   Ing. Emil Slučiak ul. Ladislava Sáru č.8 Bratislava 841 04
   27.09.1994Nové obchodné meno:
   Automatizácia železničnej dopravy Bratislava,a.s.
   Nové sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V vrátane tých, ktoré tvoria súčasť dráhovej oznamovacej, zabezpečovacej, požiarnej, signalizačnej a informačnej techniky, vrátane hromozvodov a elektrické zariadenia na ochranu proti korózií bludnými Js prúdmi
   výroba, vývoj, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a hromozvodov pre objekty bez nebezpečia výbuchu včítane elektrických zariadení, ktoré tvoria súčasť dráhovej oznamovacej, signalizačnej, zabezpečovacej a informačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie, oznamovacích a zabezpečovacích zariadení stavieb železničnej, cestnej a mestskej dopravy, pre vykonávacie projekty stavebných objektov, vykonávacie projekty prevádzkových súborov v rozsahu svojich vyšších dodávok a pre časti úvodných projektov pre generálneho projektanta v rozsahu svojich vyšších dodávok bez obmedzenia rozpočtových nákladov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   pokládka, montáž, údržba a meranie podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení JTS vrátane nadväzujúcich vedení a súborov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bojda Landauova 38 Bratislava 841 01
   Rudolf Černický Dopravná 4 Bratislava 831 06
   Ing. Ľudovít Hazucha č.262 Hrušovany 956 13
   Michal Chymič Stromova 22 Košice 040 00
   Ing. Gejza Illéš Železničná č.115/11 Čierna nad Tisou 076 43
   Ing. Dušan Pajdlhauser Romanova 27 Bratislava 851 02
   Ing. Emil Slučiak ul. Ladislava Sáru č.8 Bratislava 841 04