Create Invoice

Internationale Nederlanden Securities - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Internationale Nederlanden Securities
Status Destroyed
PIN 31380182
Date create 03 October 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Internationale Nederlanden Securities
Palisády 36
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380182
 • Registered seat: Internationale Nederlanden Securities, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Date create: 03 October 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.1995Zrušené obchodné meno:
   Internationale Nederlanden Securities (Slovakia), s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cenných papierov
   podnikateľské poradenstvo (privatizácia podnikov, ich predaj, zlučovanie a kúpa)
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   finančné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák.č. 600/1992 Zb. v znení zák. NR SR č. č. 88/1994 Z.z.
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   obchodovanie s cennými papiermi
   Zrušeny spoločníci:
   INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N: V: Bijlmerplein 888 Amsterdam Zuidoost 1102 Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Cimra Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Ing. Libor Chrast Rovníkova 14 Bratislava 821 02
   Ing. Martin Moncman Ľ. Zúbka 27 Bratislava 841 01
   30.11.1994Nové obchodné meno:
   Internationale Nederlanden Securities (Slovakia), s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   29.11.1994Zrušené obchodné meno:
   ING Securities Bratislava, s.r.o.
   03.10.1994Nové obchodné meno:
   ING Securities Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cenných papierov
   podnikateľské poradenstvo (privatizácia podnikov, ich predaj, zlučovanie a kúpa)
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   finančné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák.č. 600/1992 Zb. v znení zák. NR SR č. č. 88/1994 Z.z.
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Noví spoločníci:
   INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N: V: Bijlmerplein 888 Amsterdam Zuidoost 1102 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Cimra Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Ing. Libor Chrast Rovníkova 14 Bratislava 821 02
   Ing. Martin Moncman Ľ. Zúbka 27 Bratislava 841 01