Create Invoice

Investičný fond BENZINOL KUPÓN IF BENZINOL KUPÓN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond BENZINOL KUPÓN IF BENZINOL KUPÓN
Status Destroyed
PIN 31380727
Date create 07 October 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond BENZINOL KUPÓN IF BENZINOL KUPÓN
Drieňova 24
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380727
 • Registered seat: Investičný fond BENZINOL KUPÓN IF BENZINOL KUPÓN, Drieňova 24, Bratislava
 • Date create: 07 October 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond BENZINOL KUPÓN a.s. v likvidácii IF BENZINOL KUPÓN a.s. v likvidácii (v skratke)
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. v znení zákona č.91/1994
   kúpa a predaj cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí
   investovanie do nákupu akcií podnikov, ktoré sú v zmysle zákona č.92/1991 Zb. v znení zákona č. 60/1994 určené k privatizácii
   kapitálové zhodnocovanie takto získaného majetku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.01.1996Nové obchodné meno:
   Investičný fond BENZINOL KUPÓN a.s. v likvidácii IF BENZINOL KUPÓN a.s. v likvidácii (v skratke)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.01.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond BENZINOL KUPÓN, a.s. IF BENZINOL KUPÓN, a.s. /v skratke/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Jankaj Liptovská 6 Bratislava
   JUDr. Boris Kordoš Lehotského 1 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava Vážska 3 Bratislava
   Ing. Peter Pajbach Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Iveta Turkovičová Pri kríži 16 Bratislava
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond BENZINOL KUPÓN, a.s. IF BENZINOL KUPÓN, a.s. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. v znení zákona č.91/1994
   kúpa a predaj cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí
   investovanie do nákupu akcií podnikov, ktoré sú v zmysle zákona č.92/1991 Zb. v znení zákona č. 60/1994 určené k privatizácii
   kapitálové zhodnocovanie takto získaného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Jankaj Liptovská 6 Bratislava
   JUDr. Boris Kordoš Lehotského 1 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava Vážska 3 Bratislava
   Ing. Peter Pajbach Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Iveta Turkovičová Pri kríži 16 Bratislava