Create Invoice

Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, IF CHÉMIA KUPÓN, /v skratke/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, IF CHÉMIA KUPÓN, /v skratke/
Status Destroyed
PIN 31381014
Date create 07 October 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, IF CHÉMIA KUPÓN, /v skratke/
Drieňova 24
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381014
 • Registered seat: Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, IF CHÉMIA KUPÓN, /v skratke/, Drieňova 24, Bratislava
 • Date create: 07 October 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, a.s. v likvidácii IF CHÉMIA KUPÓN, a.s. v likvidácii /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní podľa zákona č. č.248/1992 Zb. v znení zákona č.91/1994
   kúpa a predaj cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí
   investovanie do nákupu akcií podnikov, ktoré sú v zmysle zákona č.92/1991 Zb. v znení zákona č.60/1994 určené k privatizácii
   kapitálové zhodnocovanie takto získaného majetku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.02.1996Nové obchodné meno:
   Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, a.s. v likvidácii IF CHÉMIA KUPÓN, a.s. v likvidácii /v skratke/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   06.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, a.s. IF CHÉMIA KUPÓN, a.s. /v skratke/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Adam Ca baňová 31 Bratislava
   Ing. Daniela Glausová Gajová 7 Bratislava
   Ing. Michal Hoľko prof. Hlaváča 20 Michalovce
   Ing. Milan Mandúch Hollého 8 Hlohovec
   Ing. Dušan Staňo Malé Uherce 120 Topoľčany
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond CHÉMIA KUPÓN, a.s. IF CHÉMIA KUPÓN, a.s. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní podľa zákona č. č.248/1992 Zb. v znení zákona č.91/1994
   kúpa a predaj cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí
   investovanie do nákupu akcií podnikov, ktoré sú v zmysle zákona č.92/1991 Zb. v znení zákona č.60/1994 určené k privatizácii
   kapitálové zhodnocovanie takto získaného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Adam Ca baňová 31 Bratislava
   Ing. Daniela Glausová Gajová 7 Bratislava
   Ing. Michal Hoľko prof. Hlaváča 20 Michalovce
   Ing. Milan Mandúch Hollého 8 Hlohovec
   Ing. Dušan Staňo Malé Uherce 120 Topoľčany