Create Invoice

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Business name ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
PIN 31381570
TIN 2020320533
VAT number SK2020320533
Date create 21 October 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
Cintorínska 5
94901
Nitra
Financial information
Sales and income 560 662 €
Profit 28 938 €
Capital 655 976 €
Own capital 445 070 €
Contact Information
Email egp@netax.sk
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 652,131
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 645,988
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 109
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 109
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 404
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 404
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 404
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 239,679
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 232,190
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,190
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,380
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 405,796
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,459
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 403,337
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,143
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,131
4. Accrued income short-term (385A) 1,012
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 652,131
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,008
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,190
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,190
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,642
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,642
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 392,238
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 392,238
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,938
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,954
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16,046
9. Liabilities from social fund (472) 16,046
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 153,406
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 49,306
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,306
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 46,576
7. Liabilities from social insurance (336) 18,618
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,761
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 145
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 21,502
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 21,502
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 169
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 169
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 560,662
III. Revenues from sale of services (602, 606) 560,662
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 518,902
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 8,438
D. Services (účtová group of 51) 81,431
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 426,555
E.1. Wages and salaries (521, 522) 293,183
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 17,208
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 104,241
4. Social expenses (527, 528) 11,923
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 511
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 0
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,967
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,760
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 470,793
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 32
2. Other interest income (662A) 32
XII. Foreign exchange gains (663) 45
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,224
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 0
O. Exchange rate losses (563) 708
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,516
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,147
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,613
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 8,675
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,675
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,938
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016
 • PIN :31381570 TIN: 2020320533 VAT number: SK2020320533
 • Registered seat: ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, Cintorínska 5, 94901, Nitra
 • Date create: 21 October 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Rudolf Kvetán predseda Hattalova 1065/21 Bratislava 831 03 19.01.2016
  Ing. Anton Letko člen Hanulova 34 Nitra 949 01 19.01.2016
  Ing. Rudolf Hronkovič člen Ulica Jána Hollého 8479/5 Trnava 917 01 19.01.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kvetán - predseda predstavenstva Hattalova 1065/21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 19.01.2016
   Ing. Anton Letko - člen predstavenstva Hanulova 34 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 19.01.2016
   Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva Ulica Jána Hollého 8479/5 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 19.01.2016
   30.07.2009Nové sidlo:
   Cintorínska 5 Nitra 949 01
   12.01.1996Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie priemyselných a energetických stavieb
   21.10.1994Nové obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská činnosť v oblasti energetiky
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo