Create Invoice

ProMinent Slovensko - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ProMinent Slovensko
PIN 31381821
TIN 2020334151
VAT number SK2020334151
Date create 28 October 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ProMinent Slovensko
Roľnícka 21
83107
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 756 403 €
Profit 334 623 €
Capital 3 615 798 €
Own capital 3 046 223 €
Contact Information
Email prominent@prominent.sk
Website http://www.prominent.sk
Phone(s) +421248200111
Fax(es) 0243711030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,370,661
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,363,315
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,363,315
A.II.1. Land (031) - /092A/ 995,295
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 271,102
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 96,918
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,987,321
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 279,874
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 279,874
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,612
8. Deferred tax asset (481A) 1,612
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,582,195
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,466,465
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,600
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,316,865
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115,730
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,123,640
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,320
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,122,320
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 20,025
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 20,025
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,370,661
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,180,846
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 241,287
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 241,287
A.III. Other capital funds (413) 82
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 24,129
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 24,129
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 2,580,725
2. Other funds (427, 42X) 2,580,725
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 334,623
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,189,815
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,920
9. Liabilities from social fund (472) 13,920
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 46,536
2. Other provisions (459A, 45X) 46,536
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,026,959
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 670,864
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,617
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,247
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 166,672
7. Liabilities from social insurance (336) 38,726
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,697
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 102,400
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 102,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,653,615
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,756,403
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 4,350,650
III. Revenues from sale of services (602, 606) 302,965
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 90,437
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,351
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,320,760
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,205,040
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 62,667
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 7,450
D. Services (účtová group of 51) 155,055
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 706,028
E.1. Wages and salaries (521, 522) 576,678
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 122,334
4. Social expenses (527, 528) 7,016
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,874
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 78,874
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 78,874
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 77,735
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -24,373
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,410
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 435,643
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,223,403
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,673
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 482
2. Other interest income (662A) 482
XII. Foreign exchange gains (663) 14,191
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,198
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1
2. Other expense (562A) 1
O. Exchange rate losses (563) 10,211
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 9,986
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,525
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 430,118
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 95,495
R.1. Income tax expense current (591, 595) 97,952
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -2,457
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 334,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381821 TIN: 2020334151 VAT number: SK2020334151
 • Registered seat: ProMinent Slovensko, Roľnícka 21, 83107, Bratislava
 • Date create: 28 October 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. František Grejták, CSc. Fedinova 3 Bratislava 16.04.1996
  Dr. Andreas Dulger Ludolf - Krehl - Str. 52 Heidelberg 691 20 SRN 19.10.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ProMinent GmbH 241 287 € (100%) Heidelberg 691 23 SRN
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.04.2014Noví spoločníci:
   ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   11.04.2014Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   26.04.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   projektová činnosť - vypracovanie dokumentácie a projektu v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   25.04.2013Zrušeny spoločníci:
   ProMinent - Holding GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   12.05.2006Noví spoločníci:
   ProMinent - Holding GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   11.05.2006Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   04.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Dr. Andreas Dulger Ludolf - Krehl - Str. 52 Heidelberg 691 20 SRN Vznik funkcie: 19.10.2004
   03.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Helmut Karl Kuklok Beethovenstrasse 6 Schriesheim 691 98 SRN dlhodobý pobyt na území SR : 116 Kuchyňa
   23.11.2000Nové sidlo:
   Roľnícka 21 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti čistenia a úpravy vôd a bazénov
   rozbory a analýza úžitkovej a pitnej vody
   kompletizácia a montáž technologických celkov pre úpravne vody, chemickú úpravu vody a chemické čistenie, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   konštrukčné práce v oblasti strojných zariadení s výnimkou projektovania a tvorby diel podľa autorského zákona
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   16.04.1996Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava
   Dr. Helmut Karl Kuklok Beethovenstrasse 6 Schriesheim 691 98 SRN dlhodobý pobyt na území SR : 116 Kuchyňa
   15.04.1996Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava
   03.07.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 03
   02.07.1995Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ProMinent Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava