Create Invoice

INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA
Status Destroyed
PIN 31381839
Date create 28 October 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA
Štefanovičova 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31381839
 • Registered seat: INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA, Štefanovičova 4, Bratislava
 • Date create: 28 October 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.1997Zrušené obchodné meno:
   INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov a ich investovanie v druhej vlne kupónovej privatizácie
   kúpa a predaj cenných papierov, hnuteľných vecí a nehnuteľností, vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, ukladanie získaných finančných prostriedkov na osobitný účet v banke
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou investičného fondu podľa zák. č.248/1992 Zb. v znení zák.č.91/1994 Z.z.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   11.04.1996Zrušené obchodné meno:
   INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Jaroslav Barták - člen predstavenstva Janigova 15 Košice
   Vladimír Ševčík - predseda predstavenstva /výkonnýriaditeľ/ Toplianska 24 Bratislava
   Jozef Tomaník - člen predstavenstva Bebravská 10 Bratislava
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   INVESTIČNÝ FOND HARVARD - KOOPERATÍVA, a.s.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov a ich investovanie v druhej vlne kupónovej privatizácie
   kúpa a predaj cenných papierov, hnuteľných vecí a nehnuteľností, vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, ukladanie získaných finančných prostriedkov na osobitný účet v banke
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou investičného fondu podľa zák. č.248/1992 Zb. v znení zák.č.91/1994 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Jaroslav Barták - člen predstavenstva Janigova 15 Košice
   Vladimír Ševčík - predseda predstavenstva /výkonnýriaditeľ/ Toplianska 24 Bratislava
   Jozef Tomaník - člen predstavenstva Bebravská 10 Bratislava