Create Invoice

SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND v likvidá- cii - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND v likvidá- cii
Status Destroyed
PIN 31383122
Date create 16 November 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND v likvidá- cii
Červeňova 28
81103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31383122
 • Registered seat: SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND v likvidá- cii, Červeňova 28, 81103, Bratislava
 • Date create: 16 November 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.07.1999Zrušené obchodné meno:
   SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND a.s. v likvidá- cii
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/, pričom za peňažné prostried- ky sa považujú takisto investičné body určené pre kupónovú privatizáciu /2.vlna/
   získané prostriedky používa fond na kúpu cenných papierov, nehnuteľných a hnuteľných vecí, na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo ich ukladá na osobitný účet v banke
   fond nakladá so získanými prostriedkami a spravuje tieto prostriedky sám v súlade s právnym predpisom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND a.s. v likvidá- cii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Čaniga - podpredseda Svetlá 7 Bratislava
   Ing. Jozef Majský - člen Topoľčianska 31 Bratislava
   Ing. Jozef Štubňa - predseda Vavilovova 7 Bratislava
   16.11.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAN-SIPOX INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/, pričom za peňažné prostried- ky sa považujú takisto investičné body určené pre kupónovú privatizáciu /2.vlna/
   získané prostriedky používa fond na kúpu cenných papierov, nehnuteľných a hnuteľných vecí, na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo ich ukladá na osobitný účet v banke
   fond nakladá so získanými prostriedkami a spravuje tieto prostriedky sám v súlade s právnym predpisom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Čaniga - podpredseda Svetlá 7 Bratislava
   Ing. Jozef Majský - člen Topoľčianska 31 Bratislava
   Ing. Jozef Štubňa - predseda Vavilovova 7 Bratislava