Create Invoice

LAVIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LAVIA
PIN 31384412
TIN 2020330059
VAT number SK2020330059
Date create 02 December 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LAVIA
Vansovej 2
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 848 790 €
Profit 14 715 €
Capital 3 160 313 €
Own capital 1 712 970 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903701887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,823,048
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,532,073
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 111,019
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 111,019
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 654,096
A.II.1. Land (031) - /092A/ 650,776
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 3,320
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,766,958
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,580,084
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 133,274
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 53,600
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,703
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 202,954
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 200,952
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,952
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,002
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 52,000
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 52,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 35,749
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 276
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 35,473
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 272
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,823,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,771,384
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,240,592
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,240,592
A.III. Other capital funds (413) 210,765
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 664
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 498,971
2. Other funds (427, 42X) 498,971
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,194,323
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 455,194
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,649,517
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,715
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,050,082
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,049,682
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 140,675
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,675
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,500
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 901,627
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 400
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,582
4. Deferred income short-term (384A) 1,582
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 24,983
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 848,790
III. Revenues from sale of services (602, 606) 24,983
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 791,961
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,846
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 843,370
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,554
D. Services (účtová group of 51) 60,160
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,272
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 12,639
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 12,639
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 526,076
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,000
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231,669
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,420
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,731
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,144
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 25
3. Other income from securities and shares (665A) 25
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2,678
2. Other interest income (662A) 2,678
XIV. Other income from financial activities (668) 15,441
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,969
K. Sold securities and shares (561) 1,627
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 922
2. Other expense (562A) 922
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,420
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,175
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,595
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,715
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384412 TIN: 2020330059 VAT number: SK2020330059
 • Registered seat: LAVIA, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Date create: 02 December 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 31.03.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Rastislav Opaterný 1 119 632 € (50%) Bezručova 2 Stupava 900 31
  Galmond, a.s. 1 328 € (0.1%) Bratislava 811 03
  JUDr. Stanislav Schubert, CSc. 1 119 632 € (50%) Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.02.2011Zrušeny spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.02.2010Noví spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   19.12.2006Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   25.05.2006Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Schubert , CSc. Bellova 82A Bratislava 831 01
   24.05.2006Zrušeny spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.05.2006Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 31.03.1998
   10.05.2006Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   22.10.2005Noví spoločníci:
   Galmond, a.s. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   29.12.2004Noví spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   11.09.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   10.09.2004Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   04.06.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   07.07.2003Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, zariadení a automobilov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   06.07.2003Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   13.02.2002Noví spoločníci:
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   12.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   17.05.1999Nové obchodné meno:
   LAVIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prevádzkovanie parkoviska
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   leasingová činnosť
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   16.05.1999Zrušené obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   20.05.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obstarávateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01