Create Invoice

DOUBLE P - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOUBLE P
PIN 31384641
TIN 2020337473
VAT number SK2020337473
Date create 07 December 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DOUBLE P
Pestovateľská 3
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 963 240 €
Profit 7 624 €
Capital 517 930 €
Own capital 298 582 €
Contact Information
Phone(s) 0244455650, 0244459095
Mobile phone(s) +421903559095, +421905559095, 0903559095, 0905559095
Fax(es) 0244455650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 663,450
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 445,891
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 6,567
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,567
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 439,324
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 12,790
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 426,534
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,455
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 39,450
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,621
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ -14,171
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 140,091
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 135,776
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,776
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,315
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,914
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 723
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 24,191
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,104
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,104
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 663,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 306,206
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 39,833
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 39,833
A.III. Other capital funds (413) 19,292
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,384
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,384
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 238,073
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 312,003
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -73,930
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,624
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,244
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,758
9. Liabilities from social fund (472) 3,758
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 350,963
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 183,586
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,586
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,323
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,531
7. Liabilities from social insurance (336) 5,301
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,222
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,523
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 963,241
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 963,240
III. Revenues from sale of services (602, 606) 913,154
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 100
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,986
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,609
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 316,532
D. Services (účtová group of 51) 284,293
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 196,264
E.1. Wages and salaries (521, 522) 139,993
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 48,839
4. Social expenses (527, 528) 7,432
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,182
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 136,142
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 136,142
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 14,171
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,025
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,631
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 312,329
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,146
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
XIV. Other income from financial activities (668) 8,145
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,732
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,732
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 414
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,045
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,421
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,421
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31384641 TIN: 2020337473 VAT number: SK2020337473
 • Registered seat: DOUBLE P, Pestovateľská 3, 82104, Bratislava
 • Date create: 07 December 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 08.01.2010
  Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 26.05.2006
  Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 21.12.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jana Partlová 15 934 € (40%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Marek Frágner 11 950 € (30%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Mgr. Art. Miriam Partlová 11 950 € (30%) Medená 10/K Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.01.2014Nové obchodné meno:
   DOUBLE P, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   23.01.2014Zrušené obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   08.01.2010Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   03.01.2007Nové sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.12.2006
   02.01.2007Zrušené sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   20.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   výroba, rozmnožovanie, požičiavanie, distribúcia audio a video záznamov so súhlasom autora
   výroba a predaj inzerátov spracovaných pomocou počítača
   organizovanie školení, seminárov, výstav
   fotografické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zásielkový predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   28.08.1998Nové sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   27.08.1998Zrušené sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisné služby pre prípravu, tvorbu a vý- robu podkladov pre tlač pomocou výpočtovej techniky
   polygrafická výroba
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava