Create Invoice

ALCUM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALCUM
PIN 31385052
TIN 2020334294
VAT number SK2020334294
Date create 02 December 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ALCUM
Latorická 19
82107
Bratislava
Financial information
Profit -960 €
Capital 23 861 €
Own capital -29 549 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903733227, +421903722427
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 23,861
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 14,843
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 14,843
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 14,843
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,212
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,090
6. Social security (336) - /391A/ 6
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,084
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 122
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 122
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,806
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,806
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 23,861
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,509
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -36,188
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -36,188
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,370
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16,443
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 16,256
9. Liabilities from social fund (472) 187
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 37,927
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 12,993
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,993
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,984
7. Liabilities from social insurance (336) 1,990
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :31385052 TIN: 2020334294 VAT number: SK2020334294
  • Registered seat: ALCUM, Latorická 19, 82107, Bratislava
  • Date create: 02 December 1994
  • Directors:
    Person Function Registered seat Date
    Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07 02.12.1994
    Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01 04.09.2008
  • Owners:
    Person Function Share Registered seat
    Ing. Karol Pleško 6 640 € (50%) Latorická 19 Bratislava 821 07
    Igor Rašla 6 640 € (50%) Višňová 2929/13 Bratislava 831 01
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      25.09.2008Nové sidlo:
      Latorická 19 Bratislava 821 07
      Noví spoločníci:
      Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
      24.09.2008Zrušené sidlo:
      Bajkalská 30 Bratislava 821 09
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konateľ
      22.05.2002Nové obchodné meno:
      ALCUM s.r.o.
      Nové sidlo:
      Bajkalská 30 Bratislava 821 09
      Noví spoločníci:
      Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      21.05.2002Zrušené obchodné meno:
      STAVOSA s.r.o.
      Zrušené sidlo:
      Pri Šajbách 12 Bratislava 835 13
      Zrušeny spoločníci:
      Ing. Peter Čech K.Adlera 36 Bratislava 841 02
      Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      05.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava 841 02
      02.12.1994Nové obchodné meno:
      STAVOSA s.r.o.
      Nové sidlo:
      Pri Šajbách 12 Bratislava 835 13
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      vykonávanie bytových a občianskych stavieb
      vykonávanie inžinierských stavieb
      vykonávanie priemyselných stavieb
      staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
      nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
      konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
      sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
      Noví spoločníci:
      Ing. Peter Čech K.Adlera 36 Bratislava 841 02
      Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
      Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava 841 02