Create Invoice

ŠPORT - TRANS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ŠPORT - TRANS
Status Destroyed
PIN 31385516
TIN 2020320929
Date create 21 December 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ŠPORT - TRANS
Ostredská 8
82102
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421254775716
Mobile phone(s) +421903235510
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385516 TIN: 2020320929
 • Registered seat: ŠPORT - TRANS, Ostredská 8, 82102, Bratislava
 • Date create: 21 December 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.2012Zrušené obchodné meno:
   ŠPORT - TRANS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník, ml. Belinského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   04.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba
   1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4. ochrana majetku pri preprave
   5. ochrana prepravy majetku a osoby
   6. ochrana osoby
   7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   9. vypracúvanie plánu ochrany
   10. poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   13.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Buberník, jnr. Belinského 22 Bratislava
   13.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Štefan Buberník, jnr. Belinského 22 Bratislava
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   12.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník, ml. Belinského 22 Bratislava
   20.04.1999Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4. ochrana majetku pri preprave
   5. ochrana prepravy majetku a osoby
   6. ochrana osoby
   7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   9. vypracúvanie plánu ochrany
   10. poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   19.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   lektorská činnosť v oblasti zaobchádzania so zbraňou - teória
   predaj a servis športových potrieb
   zabezpečenie ochrany majetku a osôb
   23.06.1998Nové sidlo:
   Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník, ml. Belinského 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník, ml. Belinského 22 Bratislava
   22.06.1998Zrušené sidlo:
   Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   27.01.1995Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie ochrany majetku a osôb
   21.12.1994Nové obchodné meno:
   ŠPORT - TRANS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v oblasti zaobchádzania so zbraňou - teória
   predaj a servis športových potrieb
   Noví spoločníci:
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Buberník Ostredská 8 Bratislava
   Štefan Buberník Ostredská 8 Bratislava