Create Invoice

Psychodiagnostika - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Psychodiagnostika
PIN 31385770
TIN 2020304132
VAT number SK2020304132
Date create 23 December 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Psychodiagnostika
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Sales and income 226 874 €
Profit 876 €
Capital 226 513 €
Own capital 87 485 €
Contact Information
Phone(s) +421252921573, +421252921269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 11,410
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,530
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 25,249
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,361
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 106,940
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,985
A.I. Capital r. 27 + r. 28 51,285
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 51,285
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 24,298
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,911
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -63,385
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 876
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,955
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,894
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 51,371
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,238
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,722
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,411
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 226,874
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 297,844
III. Change in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -83,830
IV. Activation (účtová a group of 62) 11,410
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,450
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 223,242
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,641
C. Services (účtová group of 51) 171,751
D. Personal expenses (účtová group of 52) 37,132
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 884
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 834
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,632
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,032
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 110
X. Interest income (662) 1
XI. Foreign exchange gains (663) 109
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 1,082
M. Interest expense (562) 67
N. Exchange rate losses (563) 147
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 868
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -972
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,660
P. Income tax expense (591, 595) 1,784
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 876
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385770 TIN: 2020304132 VAT number: SK2020304132
 • Registered seat: Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Date create: 23 December 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PhDr. Vladimír Černý, CSc. predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 23.12.1994
  JUDr. Jozef Vaculík podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 27.12.2007
  Doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc. člen Révová 24 Bratislava 811 02 27.12.2007
  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 27.12.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   25.01.2008Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.12.1994
   JUDr. Jozef Vaculík - podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Doc. PhDr. Ján Vonkomer , CSc. - člen Révová 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.12.2007
   prof. PhDr. Miron Zelina , DrSc. - člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   24.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   21.12.2006Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   14.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   13.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   04.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   24.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   23.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   Psychodiagnostika, a.s.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti výroby psychodiagnostických testov a didaktických programov, školských testov, didaktických programov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   konzultačná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti psychodiagnostiky
   vydavateľská činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   ofsetová tlač
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava