Create Invoice

SENES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SENES
PIN 31385940
TIN 2020330125
VAT number SK2020330125
Date create 01 January 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SENES
Vlčie hrdlo
82410
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 699 316 €
Profit 239 578 €
Capital 511 218 €
Own capital 337 878 €
Contact Information
Phone(s) 0245244904, 0262248005, 0240556511, 0240556510, 0240556512, 0240556514
Mobile phone(s) +421903445894, +421903645891, +421903745890, +421903745894, +421903745895, +421903745896, +421903745897, +421903945894
Fax(es) 0240558660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 483,215
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 105,030
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 105,030
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 104,866
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 164
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 374,715
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 25,514
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,514
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 216,037
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 215,122
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,122
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 915
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 133,164
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 22,839
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 110,325
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,470
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,470
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 483,215
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 347,916
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 91,250
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 91,250
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 17,040
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 17,040
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 48
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 48
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,578
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,299
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,183
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 1,125
12. Deferred tax liability (481A) 2,058
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 93,291
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 36,562
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,423
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 25,490
7. Liabilities from social insurance (336) 16,741
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,663
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 38,825
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 28,077
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,697,822
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,699,316
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,697,822
V. Activation (účtová a group of 62) 659
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 835
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,387,744
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 200,633
D. Services (účtová group of 51) 419,072
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 702,972
E.1. Wages and salaries (521, 522) 514,780
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 157,918
4. Social expenses (527, 528) 30,274
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,559
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 45,865
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 45,865
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,410
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,233
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 311,572
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,078,776
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 0
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 9
2. Other interest income (662A) 9
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,338
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 0
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,338
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,329
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 310,243
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 70,665
R.1. Income tax expense current (591, 595) 71,092
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -427
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31385940 TIN: 2020330125 VAT number: SK2020330125
 • Registered seat: SENES, Vlčie hrdlo, 82410, Bratislava
 • Date create: 01 January 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 01.01.1995
  Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 25.04.1996
  Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 30.03.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jozef Jankovič 7 203 € (31.9%) Veterná 780/53 Lozorno 900 55
  Miroslav Kohút 7 170 € (31.8%) Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
  Milan Murčo 7 203 € (31.9%) Bratislava 821 06
  Anna Vrtelová 996 € (4.4%) Bratislava 821 09
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.04.2015Nové predmety činnosti:
   Montáž určených meradiel- Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu- Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu
   29.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   16.10.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností a v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poskytovanie služieb informátora
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   zimná a letná údržba plôch a verejných priestranstiev, komunikácií
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a malé úpravy bielizne a odevov súvisiace s čistením a praním
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   03.06.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 824 10
   02.06.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   29.04.2005Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 30.03.2005
   28.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   13.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.04.1996
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   12.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   16.12.2002Nové obchodné meno:
   SENES, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava 821 09
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   15.12.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   20.11.2001Nové predmety činnosti:
   sadenie okrasnej zelene
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   služby poskytované pri úprave zelených plôch
   služby poskytované so zakladacím a úpravou parkov a záhrad/ s výnimkou činnosti podľa zákona č. 138/92 Z.z./
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   05.12.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   04.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   09.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   murárstvo
   vodoinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   stolárstvo
   oprava kancelárskych strojov a techniky
   inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania /bez elektro častí/
   pranie prádla a chemické čistenie odevov
   sklenárstvo
   špeditérska činnosť bez dopravy
   správa nehnuteľností - starostlivosť o hmotný investičný majetok /nevýrobné objekty, bytové domy, byty/
   upratovacie práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava