Create Invoice

ORSIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ORSIA
Status Destroyed
PIN 31386261
Date create 05 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ORSIA
Radlinského 27
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386261
 • Registered seat: ORSIA, Radlinského 27, 81107, Bratislava
 • Date create: 05 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.04.2006Zrušené obchodné meno:
   ORSIA a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
   organizačné poradenstvo o stratégii podnikania
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie vzdelávacích kurzov, školení a seminárov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   zhotovovanie web stránok
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a prieskum trhu
   vedenie účtovníctva
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   obstarávanie vydávania cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vilma Burgerová - predseda predstavenstva Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Darina Balková - podpredseda predstavenstva 314 Hamuliakovo Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Hradský - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   09.04.2005Nové obchodné meno:
   ORSIA a. s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   08.04.2005Zrušené obchodné meno:
   ORSIA a. s.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vilma Burgerová - predseda predstavenstva Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Darina Balková - podpredseda predstavenstva 314 Hamuliakovo Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Hradský - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Darina Balková - podpredseda predstavenstva 314 Hamuliakovo
   Ing. Vilma Burgerová - predseda predstavenstva Novomeského 11 Nitra 949 01
   Ing. Stanislav Hradský - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   18.12.2002Nové obchodné meno:
   ORSIA a. s.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
   organizačné poradenstvo o stratégii podnikania
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie vzdelávacích kurzov, školení a seminárov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   zhotovovanie web stránok
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a prieskum trhu
   vedenie účtovníctva
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   obstarávanie vydávania cenných papierov
   17.12.2002Zrušené obchodné meno:
   ORSIA a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa alebo predaj cenných papierov alebo obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov
   obstaranie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   obstaranie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv: o úschove cenných papierov, o uložení cenných papierov, o obsaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom potrieb pre domácnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, investícii a reklamy
   sprostredkovanie služieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona v platnom znení
   fotografické služby
   kopírovacie služby
   pisárske práce
   preklady v anglickom a nemeckom jazyku - s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 Zb.
   požičiavanie a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   leasing
   vedenie účtovníctva
   28.05.1998Nové obchodné meno:
   ORSIA a.s., o.c.p.
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   27.05.1998Zrušené obchodné meno:
   T.C. BROKERS, o.c.p., a.s.
   02.06.1997Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Darina Balková - podpredseda predstavenstva 314 Hamuliakovo
   Ing. Vilma Burgerová - predseda predstavenstva Novomeského 11 Nitra 949 01
   Ing. Stanislav Hradský - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Xaver Gubáš Majerníkova 56 Bratislava 842 05
   Juraj Kováčik - člen predstavenstva Mudrochova 5 Bratislava 831 06
   28.10.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.04.1996Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Xaver Gubáš Majerníkova 56 Bratislava 842 05
   Juraj Kováčik - člen predstavenstva Mudrochova 5 Bratislava 831 06
   02.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj kováčik - člen predstavenstva Hrušková 30 Bratislava 831 06
   Milan Mintál - člen predstavenstva 716 Teplička nad Váhom 013 01
   05.01.1996Nové obchodné meno:
   T.C. BROKERS, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa alebo predaj cenných papierov alebo obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov
   obstaranie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   obstaranie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv: o úschove cenných papierov, o uložení cenných papierov, o obsaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom potrieb pre domácnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, investícii a reklamy
   sprostredkovanie služieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona v platnom znení
   fotografické služby
   kopírovacie služby
   pisárske práce
   preklady v anglickom a nemeckom jazyku - s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 Zb.
   požičiavanie a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj kováčik - člen predstavenstva Hrušková 30 Bratislava 831 06
   Milan Mintál - člen predstavenstva 716 Teplička nad Váhom 013 01