Create Invoice

WALPER DRINKS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Business name WALPER DRINKS
PIN 31387128
TIN 2020334349
VAT number SK2020334349
Date create 23 January 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WALPER DRINKS
Hlučínska 1/11
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 47 858 €
Profit -19 476 €
Capital 1 458 €
Own capital 703 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 150,721
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,595
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,595
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,595
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,463
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 67,700
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,531
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 52,267
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 6,019
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,019
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,537
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,711
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,496
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,779
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 21,717
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 663
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 150,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,774
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -5,937
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,937
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,476
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 169,495
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1
9. Liabilities from social fund (472) 1
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 168,994
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 16,128
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,128
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,169
7. Liabilities from social insurance (336) 685
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,012
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 500
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 47,858
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 47,858
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 47,858
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,171
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 40,264
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 10,525
D. Services (účtová group of 51) 12,001
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,039
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,410
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 496
4. Social expenses (527, 528) 133
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 80
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 225
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 225
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,313
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,932
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 204
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,516
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,476
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • PIN :31387128 TIN: 2020334349 VAT number: SK2020334349
 • Registered seat: WALPER DRINKS, Hlučínska 1/11, 83103, Bratislava
 • Date create: 23 January 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 26.02.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Milan Šulva 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2016Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   27.02.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Šulva Hlučínska 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.02.2015
   31.12.2014Nové obchodné meno:
   WALPER DRINKS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlučínska 1/11 Bratislava 831 03
   23.01.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prevádzkovanie veľkoobchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ