Create Invoice

C.K.H. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name C.K.H.
PIN 31387292
TIN 2021043717
VAT number SK2021043717
Date create 25 January 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat C.K.H.
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 980 847 €
Profit 7 550 €
Capital 409 410 €
Own capital 55 009 €
Contact Information
Email gocka@timed.sk
Phone(s) 0248209545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 120,207
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 120,207
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5,394
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,394
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 64,987
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 62,343
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,343
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,644
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 49,826
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,566
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 48,260
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 120,207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,064
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,320
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 3,320
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,550
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,143
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 527
9. Liabilities from social fund (472) 527
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 75,301
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) -5,038
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -5,038
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,353
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 941
7. Liabilities from social insurance (336) 561
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 315
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 315
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 980,085
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 980,847
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 980,085
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 762
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 970,165
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 878,245
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 31
D. Services (účtová group of 51) 7,129
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 84,760
E.1. Wages and salaries (521, 522) 60,592
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 21,818
4. Social expenses (527, 528) 2,350
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,682
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,680
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 257
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 257
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,431
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387292 TIN: 2021043717 VAT number: SK2021043717
 • Registered seat: C.K.H., Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Date create: 25 January 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 26.04.1996
  MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09 30.09.2004
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 24.09.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Mária Kylianová 16 597 € (50%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  MUDr. Ľubica Čadílková 16 597 € (50%) Grösslingova 11 Bratislava 811 09
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.09.2008
   23.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Richard Kylian Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.09.2008
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Bc. Richard Kylian Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.09.2008
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Greguš Belopotockého 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1995
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   16.11.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 30.09.2004
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   13.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.11.2000 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.11.2000 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   Július Greguš Belopotockého 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1995
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   09.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava 811 05
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   14.12.2000Nové obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   13.12.2000Zrušené obchodné meno:
   CKH - vydavateľstvo Poľana, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   22.07.1999Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   21.07.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   18.11.1998Nové obchodné meno:
   CKH - vydavateľstvo Poľana, s.r.o.
   17.11.1998Zrušené obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   výskum trhu
   poradenská činnosť oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   vydavateľská činnosť - vydávanie kníh, časopisov a iných neperiodických publikácií
   poradenstvo v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava 811 05
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   06.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava
   25.01.1995Nové obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava