Create Invoice

FOKS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FOKS
PIN 31387659
TIN 2020304473
VAT number SK2020304473
Date create 31 January 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FOKS
Talichova 2
84102
Bratislava
Financial information
Sales and income 27 751 €
Profit -29 703 €
Capital 305 294 €
Own capital 11 469 €
Contact Information
Email foks@foks.sk
Phone(s) 0263811209, 0903223435
Mobile phone(s) 0903223435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 181,804
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,275
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,275
A.II.1. Land (031) - /092A/ 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,275
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ 0
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
11. Advances on long-term financial assets (053) - /095A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,574
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,000
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,000
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 53,466
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 45,502
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,613
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 0
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,964
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,108
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 52
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,056
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 119,955
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 955
3. Accrued income long-term (385A) 119,000
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 181,804
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,234
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.III. Other capital funds (413) 30,000
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 386
2. Other funds (427, 42X) 386
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -32,195
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 51,362
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -83,557
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,703
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,038
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 9,729
9. Liabilities from social fund (472) 1,107
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 8,622
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 181,147
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 41,504
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,504
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 134,288
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Liabilities from social insurance (336) 190
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,512
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 27,751
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 0
III. Revenues from sale of services (602, 606) 27,751
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 0
V. Activation (účtová a group of 62) 0
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 0
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,269
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 0
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 26,829
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 0
D. Services (účtová group of 51) 15,542
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 11,476
E.1. Wages and salaries (521, 522) 8,448
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 0
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,973
4. Social expenses (527, 528) 55
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 378
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 0
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 0
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 0
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 0
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,518
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,620
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 0
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 0
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 0
2. Income from securities and shares in proportionate participation in addition to the revenues of the affiliated entities (665) 0
3. Other income from securities and shares (665A) 0
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 0
X.1. Proceeds from short-term financial assets from affiliated entities (666A) 0
2. Proceeds from short-term financial assets in proportionate participation in addition to the revenues of the affiliated entities (666A) 0
3. Other income from short-term financial assets (666A) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 0
2. Other interest income (662A) 0
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 0
XIV. Other income from financial activities (668) 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,185
K. Sold securities and shares (561) 0
L. The cost of short-term financial assets (566) 0
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 0
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,503
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 1,503
2. Other expense (562A) 0
O. Exchange rate losses (563) 0
P. The cost of revaluation of securities and the cost of derivative operations (564, 567) 0
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,682
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,185
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,703
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Income tax expense current (591, 595) 0
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 0
S. The transfer of the shares in the profit or loss to a shareholder of (+/- 596) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387659 TIN: 2020304473 VAT number: SK2020304473
 • Registered seat: FOKS, Talichova 2, 84102, Bratislava
 • Date create: 31 January 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 04.04.1997
  Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 12.02.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Róbert Filipp 13 278 € (100%) Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 12.02.2015
   24.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.2006Nové sidlo:
   Talichova 2 Bratislava 841 02
   17.10.2006Zrušené sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   31.12.2004Nové sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom motorových vozidiel, spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a prístrojov
   prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
   inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti, propagačné činnosti
   ostatné vydavateľské činnosti - neperiodické publikácie
   30.12.2004Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   04.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   16.03.1995Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   FOKS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava