Create Invoice

SIVECO BROKERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SIVECO BROKERS
Status Destroyed
PIN 31387748
Date create 01 February 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SIVECO BROKERS
Račianska 42/A
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387748
 • Registered seat: SIVECO BROKERS, Račianska 42/A, 83102, Bratislava
 • Date create: 01 February 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.01.2005Zrušené obchodné meno:
   SIVECO BROKERS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 42/A Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   zmenárne
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Balog - predseda Grösslingova 10 Bratislava
   Mg.Art. Michal Hatina - člen P.O. Hviezdoslava 12/5 Nová Dubnica 018 51
   14.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Prokopčák - člen Lenárdová 14 Bratislava Skončenie funkcie: 13.11.2002
   25.04.2003Nové obchodné meno:
   SIVECO BROKERS a.s.
   24.04.2003Zrušené obchodné meno:
   SIVECO BROKERS o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj cenných papierov
   obstaranie kúpy a predaja cenných papierov
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   14.03.2001Nové sidlo:
   Račianska 42/A Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   13.03.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   15.01.2001Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   05.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Mg.Art. Michal Hatina - člen P.O. Hviezdoslava 12/5 Nová Dubnica 018 51
   04.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Fuchs - člen Pifflova 8 Bratislava
   03.02.2000Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   31.08.1999Nové sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Balog - predseda Grösslingova 10 Bratislava
   30.08.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 832 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Balog - predseda Bradáčová 5 Bratislava
   26.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Balog - predseda Bradáčová 5 Bratislava
   Jaroslav Fuchs - člen Pifflova 8 Bratislava
   Ing. Peter Prokopčák - člen Lenárdová 14 Bratislava Skončenie funkcie: 13.11.2002
   25.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Angyal - člen Bartókova 4 Bratislava
   Martin Hegedüs - člen Rovniakova 2 Bratislava
   Ing. Dušan Kyselý - predseda Priečna 7 Sereď
   09.06.1997Nové sidlo:
   Račianska 44 Bratislava 832 42
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Angyal - člen Bartókova 4 Bratislava
   Martin Hegedüs - člen Rovniakova 2 Bratislava
   Ing. Dušan Kyselý - predseda Priečna 7 Sereď
   08.06.1997Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Balog - predseda Bradáčova 5 Bratislava
   Eugen Cirák Dubova 18 Prievidza
   Ing. Dušan Kyselý Priečna 7 Sereď
   03.03.1997Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Balog - predseda Bradáčova 5 Bratislava
   Eugen Cirák Dubova 18 Prievidza
   Ing. Dušan Kyselý Priečna 7 Sereď
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hanušovský Kopanice 19 Bratislava
   Ing. Peter Púček - podpredseda Miletičova 45 Bratislava
   Peter Sitányi - predseda Červenákova 7 Bratislava
   Martin Vereský Rácova 3 Bratislava
   03.07.1996Nové obchodné meno:
   SIVECO BROKERS o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hanušovský Kopanice 19 Bratislava
   Ing. Peter Púček - podpredseda Miletičova 45 Bratislava
   Peter Sitányi - predseda Červenákova 7 Bratislava
   Martin Vereský Rácova 3 Bratislava
   02.07.1996Zrušené obchodné meno:
   SIVECO BROKERS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   výkon činnosti depozitára
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Samo Mourad - podpredseda Mlynarovičova 7 Bratislava
   PhDr. Eva Mouradová - člen Pri Kríži 36 Bratislava
   Peter Sitányi - predseda Červenákova 7 Bratislava
   03.05.1995Nové predmety činnosti:
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   výkon činnosti depozitára
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Samo Mourad - podpredseda Mlynarovičova 7 Bratislava
   PhDr. Eva Mouradová - člen Pri Kríži 36 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Samo Mourad - člen Mlynarovičova 7 Bratislava
   Martin Vereský - člen Rácova 3 Bratislava
   Boris Zelený - člen Tranovského 4 Bratislava
   01.02.1995Nové obchodné meno:
   SIVECO BROKERS a.s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj cenných papierov
   obstaranie kúpy a predaja cenných papierov
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Samo Mourad - člen Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Sitányi - predseda Červenákova 7 Bratislava
   Martin Vereský - člen Rácova 3 Bratislava
   Boris Zelený - člen Tranovského 4 Bratislava