Create Invoice

INVESTA Centrum - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INVESTA Centrum
PIN 31387969
TIN 2020304495
VAT number SK2020304495
Date create 02 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INVESTA Centrum
Tobrucká 5
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 450 872 €
Profit -91 967 €
Capital 495 434 €
Own capital -13 003 €
Contact Information
Email tobrucka@pizzamizza.sk
Website http://www.pizzamizza.sk
Phone(s) +421252965034
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 466,230
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 311,150
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 261,359
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 179,026
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 82,333
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 49,791
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 16,597
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 33,194
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,029
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 6,732
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,025
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,707
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 133,505
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 27,812
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,812
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 24,553
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,140
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,792
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 12,624
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,168
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,051
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 170
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 881
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 466,230
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,030
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 24,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 24,000
A.III. Other capital funds (413) 380,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,357
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -299,360
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -299,360
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,967
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,924
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 88,718
9. Liabilities from social fund (472) 2,958
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 85,760
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 358,871
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 31,959
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,959
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 294,817
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,999
7. Liabilities from social insurance (336) 8,700
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,232
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,164
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,335
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,335
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 276
4. Deferred income short-term (384A) 276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 364,233
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 450,872
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 66,954
II. Revenues from sales of own products (601) 364,233
III. Revenues from sale of services (602, 606) 7,410
V. Activation (účtová a group of 62) 4,893
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,399
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,983
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 534,795
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 48,219
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 208,263
D. Services (účtová group of 51) 61,228
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 160,675
E.1. Wages and salaries (521, 522) 114,225
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 39,611
4. Social expenses (527, 528) 6,839
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,802
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 43,995
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 43,995
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,399
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,214
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,923
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,780
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,084
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,906
2. Other expense (562A) 3,906
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,177
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,084
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,007
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -91,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387969 TIN: 2020304495 VAT number: SK2020304495
 • Registered seat: INVESTA Centrum, Tobrucká 5, 81102, Bratislava
 • Date create: 02 February 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
  Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Martin Šétaffy 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  Marek Kriška 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   15.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   31.12.2009Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj materiálov, výrobkov a komponentov pre vykonávanie stavieb
   propagačná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby)
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   prekladištia nákladov, skladovanie stavebného a kusového materiálu
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   06.06.2008Nové predmety činnosti:
   donášková služba
   služby verejných nosičov a poslov
   výroba mlynských výrobkov
   28.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   31.01.2003Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   INVESTA Centrum spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie montáže okien a dverí
   činnosť stavbyvedúceho - stavebný dozor
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   04.12.1997Zrušené obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   29.07.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   28.07.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   09.05.1996Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   08.05.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   05.12.1995Nové obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   04.12.1995Zrušené obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   06.06.1995Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien, dverí, fasád, zimných záhrad a ostatných stavebných prvkov vyrobených z PVC, hliníka, dreva, textílií
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie, predaja a služieb
   Noví spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09