Create Invoice

Chorus Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Chorus Slovakia
Status Destroyed
PIN 31388086
Date create 03 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Chorus Slovakia
Landauova 4
84101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388086
 • Registered seat: Chorus Slovakia, Landauova 4, 84101, Bratislava
 • Date create: 03 February 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.10.2004Zrušené obchodné meno:
   Chorus Slovakia, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Landauova 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vlastná tvorba, výroba a koprodukcia vo výrobe kinematografických filmov, televíznych filmových záznamov a divadelných predstavení, dokumentárnych, populárno
   vedeckých, náučno-technických, animovaných a reklamných filmov, videofilmov a iných audiovizuálnych programov, všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technikou a technológiou už známou alebo v budúcnosti objavenou a uloženou na akýchkoľvek už známych alebo v budúcnosti obja- vených druhoch nosičov, vrátane laboratórneho a technického spracovania rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   nákup, predaj adaptácia a využitie všetkých literárnych, divadelných, autorských a filmových predlôh
   servis a sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   nákup, predaj, prenájom a využitie všetkých druhov prístrojov a využitie všetkých druhov prístrojov a zariadení príslušiacich kinematografickému priemyslu
   zriaďovanie, nákup, využívanie a predaj kinematografických priestorov, prenájom nehnuteľností
   usporiadavanie kultúrnych podujatí
   produkcia a šírenie hudobných nahrávok všetkého druhu na všetkých druhoch nosičov
   výroba, nákup, predaj a šírenie reklamného a propagačného materiálu, reklamná a propagačná činnosť
   príprava, servis, kontrola a dokončovacie práce v kinematografickej a televíznej tvorbe a distribúcia
   činnosť realitnej agentúry
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, výroba rozmnožením videozáznamov
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Čechovičová Carta Landauova 4 Bratislava
   Attilio de Santis via Lima 23 Rím 001 98 Taliansko
   Edoardo Margheriti via Montebianco 35 Guidonia Montecelio 000 12 Taliansko
   Mária Alessandra Riccardi via Gramsci 16 Rím 917 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Guderna - likvidátor Hlaváčikova 28 Bratislava 841 05
   24.03.1998Nové obchodné meno:
   Chorus Slovakia, s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Guderna - likvidátor Hlaváčikova 28 Bratislava 841 05
   23.03.1998Zrušené obchodné meno:
   Chorus Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Monika Čechovičová Carta Landauova 4 Bratislava
   03.02.1995Nové obchodné meno:
   Chorus Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Landauova 4 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vlastná tvorba, výroba a koprodukcia vo výrobe kinematografických filmov, televíznych filmových záznamov a divadelných predstavení, dokumentárnych, populárno
   vedeckých, náučno-technických, animovaných a reklamných filmov, videofilmov a iných audiovizuálnych programov, všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technikou a technológiou už známou alebo v budúcnosti objavenou a uloženou na akýchkoľvek už známych alebo v budúcnosti obja- vených druhoch nosičov, vrátane laboratórneho a technického spracovania rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   nákup, predaj adaptácia a využitie všetkých literárnych, divadelných, autorských a filmových predlôh
   servis a sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   nákup, predaj, prenájom a využitie všetkých druhov prístrojov a využitie všetkých druhov prístrojov a zariadení príslušiacich kinematografickému priemyslu
   zriaďovanie, nákup, využívanie a predaj kinematografických priestorov, prenájom nehnuteľností
   usporiadavanie kultúrnych podujatí
   produkcia a šírenie hudobných nahrávok všetkého druhu na všetkých druhoch nosičov
   výroba, nákup, predaj a šírenie reklamného a propagačného materiálu, reklamná a propagačná činnosť
   príprava, servis, kontrola a dokončovacie práce v kinematografickej a televíznej tvorbe a distribúcia
   činnosť realitnej agentúry
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, výroba rozmnožením videozáznamov
   Noví spoločníci:
   Monika Čechovičová Carta Landauova 4 Bratislava
   Attilio de Santis via Lima 23 Rím 001 98 Taliansko
   Edoardo Margheriti via Montebianco 35 Guidonia Montecelio 000 12 Taliansko
   Mária Alessandra Riccardi via Gramsci 16 Rím 917 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Monika Čechovičová Carta Landauova 4 Bratislava