Create Invoice

BM HYDRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BM HYDRO
Status Destroyed
PIN 31388531
Date create 03 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BM HYDRO
Sadmelijská 5
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388531
 • Registered seat: BM HYDRO, Sadmelijská 5, 83106, Bratislava
 • Date create: 03 February 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.2004Zrušené obchodné meno:
   BM HYDRO spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie vodných elektrární do výkonu 3 MW, ako aj nad 3 MW
   výroba a predaj elektrickej energie, rozvod elektrickej energie odberateľom
   prenosom elektrickej energie do elektrizačnej sústavy verejného rozvodu elektriny
   prenosom elektrickej energie verejným rozvodom elektriny priamo k odberateľovi
   prevádzkovanie rozvodov elektriny slúžia- cich na rozvod elektrickej energie od zdroja do:
   elektrizačnej sústavy
   priamo k zmluvnému odberateľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru
   konzultačná činnosť v oblasti energetiky
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   kapitálová spoluúčasť na realizácii a prevádzkovaní energetických diel v odvetví elektroenergetiky, plynárenstva, teplárenstva
   výstavba vodných elektrární do výkonu 3 MW ako aj nad 3 MW, výstavba nadväzných energetických rozvodov. Predmetná výstavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Hansjörg Müller Friedenstrasse 11 Leinach-Würzburg 972 74 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   14.02.2002Nové obchodné meno:
   BM HYDRO spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2002Zrušené obchodné meno:
   BM HYDRO spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.02.1995Nové obchodné meno:
   BM HYDRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vodných elektrární do výkonu 3 MW, ako aj nad 3 MW
   výroba a predaj elektrickej energie, rozvod elektrickej energie odberateľom
   prenosom elektrickej energie do elektrizačnej sústavy verejného rozvodu elektriny
   prenosom elektrickej energie verejným rozvodom elektriny priamo k odberateľovi
   prevádzkovanie rozvodov elektriny slúžia- cich na rozvod elektrickej energie od zdroja do:
   elektrizačnej sústavy
   priamo k zmluvnému odberateľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru
   konzultačná činnosť v oblasti energetiky
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   kapitálová spoluúčasť na realizácii a prevádzkovaní energetických diel v odvetví elektroenergetiky, plynárenstva, teplárenstva
   výstavba vodných elektrární do výkonu 3 MW ako aj nad 3 MW, výstavba nadväzných energetických rozvodov. Predmetná výstavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Hansjörg Müller Friedenstrasse 11 Leinach-Würzburg 972 74 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmelijská 5 Bratislava 831 06