Create Invoice

AG & E - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AG & E
PIN 31388680
TIN 2020321171
VAT number SK2020321171
Date create 31 January 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AG & E
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 103 526 €
Profit 18 627 €
Capital 41 097 €
Own capital 35 367 €
Contact Information
Email ag-e@ag-e.sk
Phone(s) 0903404660, 0254131431
Fax(es) 0254131292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 62,750
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,170
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 0
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 27,558
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 27,558
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,558
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 34,612
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 33,785
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 827
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 580
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 580
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 62,750
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,533
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 27,602
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 34,123
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,521
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,627
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,217
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 767
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 767
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,450
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 483
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 483
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 771
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 129
7. Liabilities from social insurance (336) 538
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,529
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 103,526
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 103,526
III. Revenues from sale of services (602, 606) 103,526
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,523
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,331
D. Services (účtová group of 51) 51,515
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 19,105
E.1. Wages and salaries (521, 522) 13,310
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,684
4. Social expenses (527, 528) 1,111
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 567
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,003
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,680
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,124
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6
2. Other expense (562A) 6
O. Exchange rate losses (563) 7
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,111
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,122
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,881
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,254
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,254
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,627
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388680 TIN: 2020321171 VAT number: SK2020321171
 • Registered seat: AG & E, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Date create: 31 January 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04 21.07.2009
  RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02 21.07.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Juraj Vaník 3 320 € (50%) Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
  RNDr. Miroslav Hodál 3 320 € (50%) Nejedlého 21 Bratislava 841 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
   sanácia geologického prostredia
   sanácia environmentálnej záťaže
   prípravné práce k realizácii stavby
   čistenie kanalizačných systémov
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   inžinierska činnosť
   03.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
   21.07.2009Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum a výskum
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
   vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02
   20.07.2009Zrušené sidlo:
   Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   04.12.2002Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   sprotredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nahnuteľností
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   reklamná a propagačná činnosť
   meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
   03.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   30.07.1999Nové sidlo:
   Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   29.07.1999Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   09.04.1997Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   08.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/, priemysel- ných, bytových a občianskych stavieb
   geodetické a kartografické práce
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Vladimír Hrubý Zahrebská 1 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   AG & E, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/, priemysel- ných, bytových a občianskych stavieb
   geodetické a kartografické práce
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Vladimír Hrubý Zahrebská 1 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava