Create Invoice

DIVIDEND NÁBYTOK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DIVIDEND NÁBYTOK
Status In liquidation
PIN 31389899
TIN 2020882292
Date create 27 February 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DIVIDEND NÁBYTOK
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Financial information
Profit -1 255 908 €
Capital 3 222 493 €
Own capital 21 506 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,664,503
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,662,816
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,662,816
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 1,662,816
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,687
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,687
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,687
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,664,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,234,401
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,190
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,190
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -11,683
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -11,683
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,255,908
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,898,904
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,898,904
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,898,424
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,898,424
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 298,842
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 298,842
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,554,270
K. Sold securities and shares (561) 1,553,674
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 596
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,255,428
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,255,428
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,255,908
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234752.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389899 TIN: 2020882292
 • Registered seat: DIVIDEND NÁBYTOK, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Date create: 27 February 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2015Nové obchodné meno:
   DIVIDEND NÁBYTOK a. s. v likvidácii
   16.06.2015Zrušené obchodné meno:
   DIVIDEND NÁBYTOK a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   Ing. Bohuslav Synak - predseda Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   29.10.2013Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   28.10.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   02.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   Ing. Bohuslav Synak - predseda Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2011
   01.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   25.06.2011Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   14.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava Vznik funkcie: 04.12.2002
   13.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava
   13.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Ondrejovova 20 Bratislava
   Ladislav Lackovič Nobelova 48/A Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava
   12.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kormanová Levočská 87 Prešov
   Ladislav Lackovič Nobelova 50 Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   DIVIDEND NÁBYTOK a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a spracovanie dreva
   výroba nábytku a nábytkárskych komponentov
   maloobchod s drevom, rezivom, nábytkom a nábytkárskym príslušenstvom
   veľkoobchod s drevom, rezivom, nábytkom a nábytkárskym príslušenstvom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zuzana Kormanová Levočská 87 Prešov
   Ladislav Lackovič Nobelova 50 Bratislava
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava