Create Invoice

Corporate Consulting Group - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Corporate Consulting Group
PIN 31391788
TIN 2020330312
VAT number SK2020330312
Date create 29 March 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Corporate Consulting Group
Tučkova 9
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 419 463 €
Profit 145 602 €
Contact Information
Email office@ccg.sk
Website http://www.ccg.sk
Phone(s) +421253632019, +421253632018, +421253632017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 341,829
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 203,430
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 203,430
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 111,769
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 91,661
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,742
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 108
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 108
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 124
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 124
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 10,893
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,311
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 582
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 123,617
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,196
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 121,421
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,657
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,657
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 341,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 276,585
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 94,470
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 111,874
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -17,404
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 145,602
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,244
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,826
9. Liabilities from social fund (472) 4,826
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 2,669
B.II.1. Legal provisions (451A) 2,669
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 57,749
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 19,661
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,661
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,595
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,513
7. Liabilities from social insurance (336) 2,311
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,669
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 419,531
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 419,463
III. Revenues from sale of services (602, 606) 414,856
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,160
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,122
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 14,129
D. Services (účtová group of 51) 107,995
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 92,767
E.1. Wages and salaries (521, 522) 67,105
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 23,591
4. Social expenses (527, 528) 2,071
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,290
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 24,806
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 24,806
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,135
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 173,341
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,732
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 10
2. Other interest income (662A) 10
XII. Foreign exchange gains (663) 58
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
O. Exchange rate losses (563) 603
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 248
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -783
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,558
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 26,956
R.1. Income tax expense current (591, 595) 26,956
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 145,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31391788 TIN: 2020330312 VAT number: SK2020330312
 • Registered seat: Corporate Consulting Group, Tučkova 9, 82105, Bratislava
 • Date create: 29 March 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 29.03.1995
  Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 17.02.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vladimír Synek 20 580 € (62%) Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
  Ing. Jana Horínková 12 614 € (38%) Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.10.2007Nové sidlo:
   Tučkova 9 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.10.2007Zrušené sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   10.03.2005Nové obchodné meno:
   Corporate Consulting Group, s.r.o.
   09.03.2005Zrušené obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   23.10.2001Nové obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   22.10.2001Zrušené obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   grafické návrhy a počítačová grafika
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého a anglického
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   29.04.1997Zrušené obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01