Create Invoice

F.F. & F. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name F.F. & F.
PIN 31392270
TIN 2020337924
VAT number SK2020337924
Date create 29 March 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat F.F. & F.
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 169 501 €
Profit -5 597 €
Contact Information
Phone(s) 0243412453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 132,540
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 12,978
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,978
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,978
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,391
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 43,527
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 27,386
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,386
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,141
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 72,864
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 61,609
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,255
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,171
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,171
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 132,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,649
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 103,942
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 103,942
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,597
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,633
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 798
9. Liabilities from social fund (472) 798
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 22,468
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 6,385
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,385
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,113
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,112
7. Liabilities from social insurance (336) 1,814
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,367
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,367
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 258
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 258
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 133,135
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 169,501
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 66
III. Revenues from sale of services (602, 606) 133,068
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 31,278
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,089
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,508
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 65
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 8,752
D. Services (účtová group of 51) 45,228
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 83,541
E.1. Wages and salaries (521, 522) 60,124
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 21,043
4. Social expenses (527, 528) 2,374
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 600
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 10,233
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 10,233
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 16,922
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,167
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,007
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,089
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 142
2. Other interest income (662A) 142
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 772
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 679
2. Other expense (562A) 679
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 93
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -630
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,637
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,597
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392270 TIN: 2020337924 VAT number: SK2020337924
 • Registered seat: F.F. & F., Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Date create: 29 March 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 31.05.2001
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 08.03.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  APK, s.r.o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 05
  EaLT s.r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.02.2013Noví spoločníci:
   APK, s.r.o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   EaLT s.r.o. Goláňova 7 Bratislava 821 03
   19.02.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   14.03.2009Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   13.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   25.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 Vznik funkcie: 31.05.2001
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   24.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   16.03.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   15.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   14.10.2002Nové obchodné meno:
   F.F. & F., spol. s r.o.
   13.10.2002Zrušené obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   31.05.2001Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   30.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   20.05.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných po- radcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   19.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   forfaiting & factoring, okrem súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok a poskytovania úverov
   poradenská činnosť v oblasti forfaiting & factoring v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financiovaním
   podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava