Create Invoice

QLAB - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name QLAB
Status Destroyed
PIN 31392521
Date create 28 March 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat QLAB
MCHBČOV Slovnaft, Vlčie hrdlo
82003
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392521
 • Registered seat: QLAB, MCHBČOV Slovnaft, Vlčie hrdlo, 82003, Bratislava
 • Date create: 28 March 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.04.2004Zrušené obchodné meno:
   QLAB, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   MCHBČOV Slovnaft, Vlčie hrdlo Bratislava 820 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   chemické rozbory zložiek prírodného pro- stredia a ich hodnotenie
   biologické a mikrobiologické vyšetrenia zložiek prírodného prostredia a ich hodnotenie
   analýzy všetkých druhov vôd a odpadov a ich hodnotenie
   vypracovávanie technologických postupov na zneškodnenie odpadov a čistenie odpadových vôd
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   konzultačná a expertízna činnosť v oblasti posudzovania bezpečnostných a environmentálnych rizík výrobných prevádzok
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti zavádzania ISO noriem systému kvality ISO noriem manažérskych evironmentálnych systémov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a predaja tovaru
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z.
   konzultačná, poradenská, expertízna a posudková činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti zavádzania komplexného riadenia kvality
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Alexander Kanala , CSc. Karloveská 14 Bratislava
   PhMr. Juraj Petreje Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Ľuboš Harmata Wolkrova 11 Bratislava
   14.02.2002Nové obchodné meno:
   QLAB, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Harmata Wolkrova 11 Bratislava
   13.02.2002Zrušené obchodné meno:
   QLAB, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Harmata Wolkrova 11 Bratislava
   30.03.1999Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   konzultačná a expertízna činnosť v oblasti posudzovania bezpečnostných a environmentálnych rizík výrobných prevádzok
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti zavádzania ISO noriem systému kvality ISO noriem manažérskych evironmentálnych systémov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a predaja tovaru
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z.
   konzultačná, poradenská, expertízna a posudková činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti zavádzania komplexného riadenia kvality
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   QLAB, a.s.
   Nové sidlo:
   MCHBČOV Slovnaft, Vlčie hrdlo Bratislava 820 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   chemické rozbory zložiek prírodného pro- stredia a ich hodnotenie
   biologické a mikrobiologické vyšetrenia zložiek prírodného prostredia a ich hodnotenie
   analýzy všetkých druhov vôd a odpadov a ich hodnotenie
   vypracovávanie technologických postupov na zneškodnenie odpadov a čistenie odpadových vôd
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Alexander Kanala , CSc. Karloveská 14 Bratislava
   PhMr. Juraj Petreje Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Ľuboš Harmata Wolkrova 11 Bratislava