Create Invoice

Adif - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Adif
PIN 31392563
TIN 2020305474
VAT number SK2020305474
Date create 07 April 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Adif
Klariská 12
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 252 380 €
Profit 21 151 €
Capital 633 414 €
Own capital 123 396 €
Contact Information
Phone(s) 0254416517, 0905606522, 0315527344
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 673,934
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 329,432
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,300
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,300
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 325,132
A.II.1. Land (031) - /092A/ 44,938
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 278,189
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,005
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,497
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 182,052
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 221
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,864
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179,967
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 111,869
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 108,538
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,538
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,331
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 16,413
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 16,413
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 32,163
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,384
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 29,779
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,005
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,005
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 673,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 144,547
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 116,092
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 116,092
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,151
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,387
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,567
9. Liabilities from social fund (472) 3,567
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 525,309
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 42,107
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,107
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 477,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,001
7. Liabilities from social insurance (336) 1,137
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 583
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 511
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 244,649
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 252,380
III. Revenues from sale of services (602, 606) 244,644
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,736
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 233,009
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 24,411
D. Services (účtová group of 51) 125,749
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 40,380
E.1. Wages and salaries (521, 522) 29,202
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 10,279
4. Social expenses (527, 528) 899
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,193
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 25,382
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 25,382
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,835
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,059
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,371
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,484
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,083
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 4,078
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 808
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 808
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,275
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,646
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,495
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,495
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392563 TIN: 2020305474 VAT number: SK2020305474
 • Registered seat: Adif, Klariská 12, 81101, Bratislava
 • Date create: 07 April 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01 01.01.2010
  Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava 13.11.2002
  Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady 28.10.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. arch. Csaba Ambrus 2 258 € (34%) Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
  Ing. arch. Ladislav Németh 2 191 € (33%) Račianska 2 Bratislava
  Ing. Ladislav Almási 2 191 € (33%) 445 Ohrady
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.01.2010Nové sidlo:
   Klariská 12 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   13.11.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórií architekt pre pozemné stavby a pre interiér v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. v znení nasledovných noviel
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady Vznik funkcie: 28.10.2002
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   12.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   13.11.2001Nové sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   12.11.2001Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   04.11.1999Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   03.11.1999Zrušené sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   prípravné práce na stavbu - demolácia zemné práce
   leasing spojený s financovaním
   čistenie budov a upratovacie práce
   automatizované spracovanie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   Adif s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   navrhovanie budov, štúdii v oblasti interiérov a stavebníctva, architektonické a urbanistické štúdie, realizácia interiérov
   architektonický dizajn
   geodetické a kartografické práce
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   predaj a nákup nehnuteľností
   kresličské, grafické, aranžérske práce a práce v oblasti reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava