Create Invoice

PRO BIOS neštátna poliklinika - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PRO BIOS neštátna poliklinika
PIN 31392946
TIN 2020354512
Date create 18 April 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PRO BIOS neštátna poliklinika
Ružová dolina 21
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 565 372 €
Profit -70 177 €
Contact Information
Email info@probios.sk
Phone(s) 0255566134, 0255564568, 0255567431
Fax(es) 0255564568
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 379,035
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 331,801
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 331,801
A.II.1. Land (031) - /092A/ 117,143
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 90,155
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 50,158
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,703
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 66,642
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,908
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,438
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,438
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 59,896
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 39,283
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,283
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 500
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,113
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -17,426
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,624
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -19,050
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,326
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,318
3. Accrued income long-term (385A) 2,008
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 379,035
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,963
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 100,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 100,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,861
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,861
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 31,279
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 182,255
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -150,976
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,177
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,293
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,394
9. Liabilities from social fund (472) 13,394
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 70,486
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 150,849
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 63,106
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,106
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,779
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 18,738
7. Liabilities from social insurance (336) 31,472
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,789
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,965
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 15,188
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,188
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,376
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 33,779
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 1,302
3. Deferred revenue long-term (384A) 32,477
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 558,398
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 565,372
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5,421
II. Revenues from sales of own products (601) 20
III. Revenues from sale of services (602, 606) 552,958
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,973
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,194
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,236
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 39,247
D. Services (účtová group of 51) 152,015
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 372,096
E.1. Wages and salaries (521, 522) 272,809
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 90,504
4. Social expenses (527, 528) 8,783
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,025
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 31,484
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 31,484
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,747
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,344
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,822
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 363,901
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 241
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 155
2. Other interest income (662A) 155
XII. Foreign exchange gains (663) 86
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,611
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,361
2. Other expense (562A) 9,361
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,250
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,370
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,192
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,985
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,985
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70,177
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442604.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31392946 TIN: 2020354512
 • Registered seat: PRO BIOS neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 82109, Bratislava
 • Date create: 18 April 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25 30.11.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Vlasta Provazníková 99 000 € (99%) Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
  Ivan Provazník 1 000 € (1%) Chorvátsky Grob 900 25
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.01.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurochirurgia
   26.01.2012Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   04.09.2010Noví spoločníci:
   Ivan Provazník Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   21.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   20.02.2009Zrušeny predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   11.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby,
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   08.01.2008Nové predmety činnosti:
   zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch : rádiológia, klinická imunológia a alergológia, patológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   07.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   17.05.2007Nové predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   14.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   11.06.2001Nové obchodné meno:
   PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 21 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   10.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   24.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   15.10.1996Nové obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   14.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   25.10.1995Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   18.04.1995Nové obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava